Luật Sư tư vấn Nhân sự - Hành chính - Thư ký


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 12 Luật Sư tư vấn Nhân sự - Hành chính - Thư ký

Trần Thanh Huyền
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 12729/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Ngô Xuân Sơn
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 1 năm
Số thẻ LS: 16550/TP/LS-CCHN
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Hoàng Cảnh Thuyết
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 1 năm
Số thẻ LS: 16489TTLS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Phạm Trà Giang
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 1 năm
Số thẻ LS: 8712/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Đặng Hữu Sơn
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 5349/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Lê Hồng Hoàng Anh
Cập nhật 8 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 13275/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Cập nhật 10 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Ngọc Thanh Phương
Cập nhật 11 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 13804/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Thị Thu Hương
Cập nhật 11 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 11 năm
Số thẻ LS: 12279/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Văn Hoàng
Cập nhật 11 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 11854/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nông Thị Mai Anh
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 13863/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Hữu Mạnh
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 13228
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100

  • Trước
  • 1
  • Tiếp