Luật Sư tư vấn Luật sư


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 38 Luật Sư tư vấn Luật sư

 
Kinh nghiệm: 15 năm
Số thẻ LS: 2813/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
THÁI LÊ TÂN
Cập nhật 21 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 11582/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Vũ Hoàng Ý
Cập nhật 23 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 14986
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Phạm Hoàng Giang
Cập nhật 30 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 13752
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Trần Huy Thế
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 3431/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 43 / 100
Nguyễn Thị Tuyết
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 12835/TP/LS-CCHN
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 3091/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Tiến Huân
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 6249/ls
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 48 / 100
Trần Khải
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 0432/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 2140
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Thị Kiều Anh
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 12169/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
NGÔ THỊ TỐ NGUYÊN
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 11756/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Vĩnh Quý
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 7467/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Hà Xuân Bộ
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 648
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 34 / 100