Luật Sư tư vấn Chuyên viên pháp lý


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 24 Luật Sư tư vấn Chuyên viên pháp lý

Đinh Minh Phú
Cập nhật 2 giờ trước
 
Kinh nghiệm: 19 năm
Số thẻ LS: 11569/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Giang Nam
Cập nhật 3 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 1 năm
Số thẻ LS: 9405/ls
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Lê Hồng Hoàng Anh
Cập nhật 18 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 13275/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Trần Thanh Mia
Cập nhật 18 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 13896/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
NGÔ THỊ TỐ NGUYÊN
Cập nhật 27 ngày trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 11756/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Trần Trọng Hiếu
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 14203/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Phùng Thanh Loan
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Phan Thị Diệu
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 11869/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Bá Trung Án
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
HUỲNH PHI HÙNG
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Phạm Văn Chính
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 13917/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Phạm Minh Thành
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 5122/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Ngô Thanh Sóng
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: 16444
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Lưu Ngọc Nam
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 12216/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100