Luật Sư tư vấn Chuyên viên pháp lý


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 11 Luật Sư tư vấn Chuyên viên pháp lý

Âu Thị Thúy Sen
Cập nhật 5 giờ trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
HUỲNH PHI HÙNG
Cập nhật 5 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Nguyễn Thùy Dương
Cập nhật 7 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Lưu Ngọc Nam
Cập nhật 10 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Trần Thanh Huyền
Cập nhật 13 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Lê Ngọc Trung
Cập nhật 13 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 2 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đồng Gia Khánh
Cập nhật 24 ngày trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: 10988/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Huỳnh Kim Thủy
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 16 năm
Số thẻ LS: 5924/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Lê Anh Quốc
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
NGÔ THỊ TỐ NGUYÊN
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: Đang cập nhật
Số thẻ LS: 11756/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đặng Thị Bích Hà
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100

  • Trước
  • 1
  • Tiếp