Luật Sư tư vấn Luật Doanh nghiệp


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 14 Luật Sư tư vấn Luật Doanh nghiệp

Lê Quang Vũ
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 3 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Phan Minh Hải
Cập nhật 2 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 12 năm
Số thẻ LS: 12183/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Hoàng Thùy Dương
Cập nhật 3 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 9 năm
Số thẻ LS: 12931/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
LÊ THỊ HẰNG
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 10951/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Trần Thị Kim Dung
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 14805/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Pham Dinh Hoa
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 18 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Võ Hồng Hiền
Cập nhật 4 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 8819/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
Phạm Trung Dung
Cập nhật 6 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 11361/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 13195/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Thị Lam
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 16 năm
Số thẻ LS: 2813/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đặng Hữu Sơn
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Số thẻ LS: 5349/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Trần Hiểu
Cập nhật 7 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Vũ Thế Hanh
Cập nhật 9 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 8 năm
Số thẻ LS: 11957/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Khương Thị Thùy Trang
Cập nhật 11 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 11779/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100

  • Trước
  • 1
  • Tiếp