Luật Sư tại Hải Phòng


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 7 Luật Sư tại Hải Phòng

 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 13195/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: 4 năm
Số thẻ LS: Đang cập nhật
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 11830/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
NGUYỄN THANH TÙNG
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 2144
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 2139/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 43 / 100
TRẦN VÔ SỰ
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 2133/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 43 / 100
Nguyễn Quang Khải
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 7696/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100

  • Trước
  • 1
  • Tiếp