Luật Sư tại Đồng Nai


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 9 Luật Sư tại Đồng Nai

 
Kinh nghiệm: 11 năm
Số thẻ LS: 10111/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Thị Duyên
Cập nhật 1 tháng trước
 
Kinh nghiệm: 10 năm
Số thẻ LS: 14770/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Số thẻ LS: 12968/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
 
Kinh nghiệm: 7 năm
Số thẻ LS: 11556/LS
 
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
HỒ VĂN NGỌC
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 10345/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
MAI THỊ KIM SA
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 8298/LS
 
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 43 / 100
Lê Xuân Thủy
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 887/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 53 / 100
TRẦN GIA MINH
Cập nhật 1 năm trước
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 842/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100
 
Kinh nghiệm: Chưa có
Số thẻ LS: 900/LS
 
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 48 / 100

  • Trước
  • 1
  • Tiếp