Ứng viên tại Bắc Cạn


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 8 hồ sơ tại Bắc Cạn

Nông Thị Thủy
Cập nhật 29 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH tư vấn Việt Luật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty CP SHA Toàn Cầu
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Nhu Hua
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
7 triệu
Nguyễn Tuấn Hà
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 15 năm
Vinhomes
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
10 triệu
Hà Thị Son
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Phúc Định
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 77 / 100
8 triệu
Hoàng Thị Yến Nhuần
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Vũ Duy Bộ
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
5 triệu

  • Trước
  • 1
  • Tiếp