Ứng viên tại Bắc Cạn


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 7 hồ sơ tại Bắc Cạn

Hà Thị Son
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Phúc Định
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 77 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Luật Việt An
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Hoàng Thị Yến Nhuần
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Hoàng Thị Thu Hà
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
5 triệu
Vũ Duy Bộ
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
5 triệu
Nông Thị Thủy
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
5 triệu

  • Trước
  • 1
  • Tiếp