Ứng viên tại Bắc Cạn

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 5 hồ sơ tại Bắc Cạn

Dương Thị Lan Hương
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Luật Việt An
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
5 triệu
Nhu Hua
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
7 triệu
Nguyễn Phúc Định
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 77 / 100
8 triệu
Vũ Duy Bộ
Cập nhật 4 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
5 triệu

  • Trước
  • 1
  • Tiếp