Nhân Lực Ngành Luật tại Bắc Cạn


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 4 hồ sơ tại Bắc Cạn

Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Luật Việt An
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Hoàng Thị Thu Hà
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
5 triệu
Vũ Duy Bộ
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
5 triệu
Nông Thị Thủy
Cập nhật 12 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
5 triệu

  • Trước
  • 1
  • Tiếp