Tuyển dụng kế toán tổng hợp


• Nhận, kiểm tra, hạch toán và lưu trữ hóa đơn, chứng từ báo cáo Thuế
• Hạch toán hóa đơn
• Hạch toán chứng từ ngân hàng
• Hoàn thiện sổ quỹ
• Đối chiếu công nợ thuế, xử lý các khoản thanh toán nhầm, sai lệch.
• Hạch toán khấu hao TSCĐ
• Hạch toán lương, BHXH và các nghiệp vụ khác
• Tổ chức thực hiện đúng, kịp thời các quy định về chính sách thuế của Nhà nước đối với Công ty. Thực hiện đúng quy định của Nhà nước về kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế với Ngân sách Nhà nước.
• Chịu trách nhiệm làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước: thuế, bảo hiểm, kiểm toán, thanh tra …
• Tham mưu cho Ban giám đốc về chính sách thuế
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc
• Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Kết quả tìm kiếm: 1.471 việc làm "kế toán tổng hợp"
Xếp theo: Ngày | Độ chính xác | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương