Tuyển dụng Bất động sản mới nhất


- Tiếp nhận, rà soát và soạn thảo văn bản, tờ trình, hồ sơ, tài liệu từ các đối tác/bộ phận theo yêu cầu. 
- Sắp xếp, quản lý văn thư, lưu trữ bản vẽ, hồ sơ liên quan đến dự án. 
- Theo dõi các Hợp đồng tư vấn thiết kế và thi công, hồ sơ nghiệm thu/ thanh quyết toán của các nhà thầu… 
- Tổng hợp thông tin, lập và gửi báo cáo ngày/tuần/tháng của phòng ban, bộ phận. 
- Thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao trong phạm vi công việc và quyền hạn của mình. 
- Theo dõi sát sao các công việc phát sinh và tham mưu giải pháp thực hiện cho Giám đốc. 
- Hỗ trợ Giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, gặp gỡ, trao đổi, đàm phán công việc liên quan với các đối tác của công ty.
- Truyền đạt thông tin, quyết định của Giám đốc tới các phòng ban liên quan và tiếp nhận phản hồi từ các phòng ban trong Công ty cho Giám đốc. 
- Công việc chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Kết quả tìm kiếm: 625 việc làm ngành Bất động sản
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương