Tuyển dụng Cấp quản lý điều hành mới nhất


  • Xây dựng, đề nghị và cập nhật nội quy lao động khi được Ban giám đốc phê duyệt;
  • Xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng;
  • Xây dựng thang bảng lương;
  • Xây dựng quy chế đánh giá CBNV: theo bảng chỉ tiêu cân đối, 360 độ, dự án,...
  • Tổng hợp dữ liệu chấm công và tính lương;
  • Hỗ trợ Trưởng phòng ban xây dựng và quản lý ngân sách, quỹ tiền lương, thưởng;
  • Hỗ trợ thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo của các phòng ban;
  • Tổ chức và sắp xếp khám sức khỏe định kỳ;
  • Tiếp đoàn từ chính quyền: Lao động, BHXH,...
  • Các công việc khác do cấp trên giao.
Kết quả tìm kiếm: 697 việc làm ngành Cấp quản lý điều hành
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương