Tuyển dụng Kế toán - Kiểm toán mới nhất


- Tính lương, thưởng cho nhân viên
- Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính năm
- Theo dõi và làm các thủ tục với các cơ quan nhà nước như bảo hiểm, Thuế…
- Tham mưu cho Giám đốc và trực tiếp xử lý các nghiệp vụ kế toán phù hợp với tình hình của công ty

Kết quả tìm kiếm: 988 việc làm ngành Kế toán - Kiểm toán
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương