Tuyển dụng Kế toán - Kiểm toán mới nhất


  • Kiểm tra chặt chẽ chứng từ thanh toán và chứng từ đính kèm, đảm bảo số liệu chính xác trước khi trình cấp trên phê duyệt thanh toán.
  • Lập và trình ký các khoản chi phí phát sinh sau khi đã kiểm tra. Đảm bảo tính liên tục và không gây chậm trễ trong khâu thanh toán. Chuyển chứng từ cần thanh toán đến nhân viên Tài Chính theo quy định.
  • Theo dõi các khoản chi phí còn phải trả, các khoản đã thanh toán trước (ứng trước)
  • Xuất Hóa đơn điện tử cho khách hàng, thanh toán các khoản chi phí công ty
  • Cập nhật báo cáo công nợ hằng ngày cho các bộ phận liên quan
  • Thực hiện công việc liên quan với ngân hàng
  • Thực hiện lưu trữ chứng từ kế toán
  • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Kết quả tìm kiếm: 6.629 việc làm ngành Kế toán - Kiểm toán
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương