Tuyển dụng Khác mới nhất


- Duy trì và vận hành Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 và các chương trình chất lượng khác.
- Xây dựng, duy trì, cải tiến liên tục Hệ thống tài liệu chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.
- Phân phối, quản lý Hệ thống tài liệu chất lượng trên hệ thống Lotus Notes và Email.
- Phụ trách các công việc đào tạo liên quan đến chất lượng của Công ty.
- Phụ trách các chương trình chất lượng khác tại Công ty khi được yêu cầu.
- Tham gia xây dựng và vận hành Hệ thống đánh giá hoàn thành công việc.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.
- Sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.
* QUYỀN LỢI:
- Được tiếp đón trang trọng và hội nhập thân thiện.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp (theo các quy trình, thủ tục, quy định chuẩn mực ISO 9001:2008, SA8000, Luật pháp Việt Nam, Đạo đức của Người Việt; đánh giá theo định lượng chứ không cảm tính, trân trọng giá trị con người với chính sách dùng người suốt đời để phát triển bền vững).
- Được đào tạo nghề, đào tạo các chuyên đề, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng miễn phí.
- Được tạo điều kiện để phát triển bản thân bằng chính sách lương/thưởng, bổ nhiệm chức danh.
- Được thể hiện năng khiếu, sở thích cá nhân thông qua các cuộc thi/sân chơi văn hóa - văn nghệ, thể thao, kiến thức, sáng kiến,...
- Được tôn trọng ý kiến cá nhân thông qua BCH Công đoàn và Đối thoại trực tiếp, thông tin trực tuyến, đường dây nóng,.....
- Được tư vấn pháp luật miễn phí về các vấn đề an sinh xã hội liên quan đến đời sống của CBCNV.

Kết quả tìm kiếm: 3.606 việc làm ngành Khác
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương