Tuyển dụng Luật sư mới nhất


1. Phát triển, tìm kiếm khách hàng;
2. Tiếp nhận và thụ lý đầu vụ/việc do HALF giao;
3. Tư vấn pháp luật;
4. Đại diện cho khách hàng để thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
5. Tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cơ quan tố tụng tương ứng…

Kết quả tìm kiếm: 1.302 việc làm ngành Luật sư
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương