Tuyển dụng Ngân hàng - Tài Chính mới nhất


Công việc:

BFSC là nhà cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Do đó, công việc của các luật sư, các cố vấn chủ yếu liên quan đến:

(1) Doanh nghiệp và mua bán sáp nhập: Bao gồm việc lập dự án và tư vấn đầu tư; thuế; lao động; hợp đồng; quản trị pháp lý doanh nghiệp; mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, dự án.

(2) Năng lượng và hạ tầng: Bao gồm các công việc liên quan đến thủ tục đầu tư, thu xếp vốn, đàm phán các hợp đồng dự án đối với các dự án về hạ tầng, năng lượng, xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản.

(3) Chứng khoán và thị trường vốn: Bao gồm việc phát hành chứng khoán; mua bán chứng khoán; quản lý chứng khoán và công ty đại chúng; giao dịch vay hợp vốn và giao dịch tài trợ tín dụng.

(4) Ngân hàng và tài chính: Bao gồm tư vấn hoạt động ngân hàng và tài chính; đàm phán các khoản cho vay và các khoản tài trợ tín dụng;

(5) Thủ tục hành chính và giấy phép: Bao gồm thủ tục thuê đất, xin giao đất và các thủ tục hành chính về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất dự án; Các giấy phép điều kiện kinh doanh và các giấy phép phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Các thủ tục hành chính cá nhân về nhà ở, gia đình cho nhà quản lý doanh nghiệp;

(6) Giải quyết tranh chấp: Bao gồm các tranh chấp về kinh doanh, đầu tư, hợp đồng; Tranh chấp về đất đai, tài sản, thừa kế , cổ phần, cổ phiếu; Thu hồi các khoản nợ; Các vụ ly hôn thỏa thuận của các nhà quản lý doanh nghiệp.

Kết quả tìm kiếm: 2.842 việc làm ngành Ngân hàng - Tài Chính
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương