Tuyển dụng Pháp chế doanh nghiệp mới nhất


  • Kiểm tra các điều khoản hợp đồng & theo dõi thời hạn thanh toán của Hợp đồng Dịch vụ đầu ra – đầu vào
  • Lưu trữ các hợp đồng và BBNT của các Hợp đồng đầu ra
  • Theo dõi hệ thống giá cả mua vào; Lưu trữ các hợp đồng và BBNT của các nhà cung cấp dịch vụ.
  • Báo cáo hàng tháng số liệu thu – chi cho ban Giám đốc bằng file excel hoặc Google Docs
  • Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp từng loại chứng từ thanh toán;
  • Lưu trữ hồ sơ pháp lý, bảo quản chứng từ, soạn thảo các văn bản hợp đồng liên quan đến hoạt động của phòng, của công ty
  • Liên lạc và làm việc với Kế toán
  • Kiêm mảng nhỏ trợ lý giám đốc, làm việc trực tiếp với giám đốc (nữ).
  • Thực hiện Các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu của cấp trên.
Kết quả tìm kiếm: 6.056 việc làm ngành Pháp chế doanh nghiệp
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương