Tuyển dụng Quản trị điều hành mới nhất


- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Ban Tổng Giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành.
- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc
- Báo cáo công việc thực hiện thường xuyên và trực tiếp cho Giám đốc
- Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các bộ phận theo yêu cầu của Giám đốc
- Đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với các cơ quan chức năng khi được phân công.
- Tiếp đón khách hàng và các đối tác theo yêu cầu của Giám đốc
- Thực hiện các công việc của Giám đốc.

Kết quả tìm kiếm: 1.028 việc làm ngành Quản trị điều hành
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương