Tuyển dụng Quản trị điều hành mới nhất


• Tính lương và sắp xếp, phối hợp kịp thời với các trưởng bộ phận để kiểm tra các báo cáo về lương thưởng, chuẩn bị phiếu lương hàng tháng cho nhân viên.
• Hoàn tất phiếu lương tháng, trợ cấp thôi việc và các giấy tờ cần thiết cho nhân viên thôi việc.
• Theo dõi và cập nhật hiệu lực của hợp đồng lao động, kiểm tra thông tin nghỉ phép năm.
• Theo dõi việc chấm dứt và bàn giao với nhân viên nghỉ việc, quản lý bộ phận và nhân viên phụ trách hành chánh.
• Đảm bảo việc quản lý bảng lương, tất cả trợ cấp, phúc lợi, thuế TNCN, tiền thưởng, tiền lương cuối tháng được quản lý hiệu quả và kịp thời.
• Liên lạc với cơ quan thuế về các vấn đề mới của thuế TNCN và thông báo kịp thời cho nhân viên.
• Cập nhật thông tin hoặc chính sách, quy định, luật liên quan đến SHUI để thực hiện đúng và tiếp tục cập nhật những thay đổi tới Trưởng Phòng Nhân Sự.
• Cập nhật thông tin nhân sự cần thiết vào phần mềm dữ liệu nhân sự.
• Quản lý và giám sát các nhiệm vụ liên quan đến chức năng C&B.
• Lập kế hoạch và báo cáo về tất cả các vấn đề về công việc được giao trên báo cáo nhân sự hàng tháng đúng hạn.
• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý trực tuyến.

Kết quả tìm kiếm: 2.186 việc làm ngành Quản trị điều hành
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương