Tuyển dụng Trợ lý mới nhất


- Chịu trách nhiệm cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề, dịch vụ của Công ty; tuân thủ quy định pháp luật cần thiết trong quá trình hoạt động;
- Chịu trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Luật Sư, các bộ phận liên quan của Công Ty để xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến Thương mại, Sở hữu trí tuệ, Bất động sản v.v...;
- Chịu trách nhiệm soạn thảo, xem xét các hợp đồng/thỏa thuận thương mại/các văn bản theo yêu cầu của Công ty;
- Các nhiệm vụ khác liên quan đến Pháp lý theo chỉ định của Công ty.

Kết quả tìm kiếm: 455 việc làm ngành Trợ lý
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương