Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - P2

Đề gồm 100 câu kiến thức tổng hợp kiểm tra tư duy logic, sự hiểu biết, thí sinh không cần phải học thêm bất cứ môn học nào.

 

Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 1
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 2
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 3
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 4
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 5
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 6
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 7
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 8
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 9
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 10
2.351 
Click vào đây để xem danh sách 1.751 Tuyển dụng thực tập sinh đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng thực tập sinh