Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - P2

2.131 lượt xem 

Đề gồm 100 câu kiến thức tổng hợp kiểm tra tư duy logic, sự hiểu biết, thí sinh không cần phải học thêm bất cứ môn học nào.

 

Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 1
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 2
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 3
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 4
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 5
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 6
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 7
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 8
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 9
Bài kiểm tra năng lực minh họa của Đại học Luật TP HCM - page 2 - 10

Bình luận:


Hình mã xác nhận