1 ban ngang sở có số lãnh đạo… gấp đôi số nhân viên

Ngày 17/7, theo thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Dân tộc tỉnh này có số lượng lãnh đạo gấp đôi số nhân viên.

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh có 5 phòng với tổng số 15 người, trong đó có đến 10 lãnh đạo, 5 nhân viên.

Cụ thể lãnh đạo Ban này có 1 trưởng ban, 1 phó ban, 2 trưởng phòng, 3 phó trưởng phòng, 1 chánh văn phòng, 2 phó chánh văn phòng. Nhân viên gồm 4 chuyên viên và 1 văn thư.

Đặc biệt Phòng Kế hoạch tổng hợp có 1 trưởng phòng và 1 phó phòng nhưng không có nhân viên. Trong số những lãnh đạo này của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế còn có trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chưa đủ điều kiện theo quy định.

1 ban ngang sở có số lãnh đạo… gấp đôi số nhân viên - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế có số lượng lãnh đạo gấp đôi nhân viên

Trước tình trạng này, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng đề án sắp xếp lại ban xuất phát từ việc cơ quan có số lượng lãnh đạo gấp đôi nhân viên.

Theo đề án sắp xếp lại đơn vị này thì sẽ sáp nhập lại theo hướng giảm các đầu mối phòng, ban; giảm cấp trưởng, phó phòng xuống còn 6 người. 

Nếu đề án này được thông qua thì tỉ lệ lãnh đạo so với nhân viên của ban là 50/50 - cứ 1 nhân viên sẽ có 1 lãnh đạo.

Hiện đề án sắp xếp lại Ban Dân tộc tỉnh đã được chuyển cho Sở Tư pháp tỉnh thẩm định theo các quy định của pháp luật trước khi sở này có ý kiến chính thức.

Được biết Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế có trụ sở ở số 2 đường Nguyễn Sinh Sắc (TP Huế), là cơ quan chuyên môn ngang sở trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2.185