An Giang 'lên tiếng' về vụ 40 cán bộ, lãnh đạo phải thi lại công chức

Ngày 28/12, UBND tỉnh An Giang đã có thông tin phản hồi vụ 40 cán bộ, lãnh đạo phải thi lại vào công chức trên địa bàn tỉnh mà dư luận đang quan tâm; trong đó, có trường hợp con gái lãnh đạo UBND tỉnh An Giang.

Image result for An Giang 'lên tiếng' về vụ 40 cán bộ, lãnh đạo phải thi lại công chức

Theo UBND tỉnh An Giang, trong năm 2018, qua kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh An Giang phát hiện một số trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh chưa đúng quy định.

Cụ thể, qua rà soát từ năm 2010 - 2015, Sở Nội vụ tỉnh An Giang phát hiện có 43 trường hợp tuyển dụng vào công chức không thông qua thi tuyển, sai quy định. Từ đó, Sở Nội vụ tỉnh đề xuất UBND tỉnh An Giang hướng giải quyết, khắc phục đối với 3 nhóm đối tượng tuyển dụng vào công chức không thông qua thi tuyển sai quy định.

Cụ thể, đối với các trường hợp đào tạo trình độ đại học, sau đại học ở nước ngoài tốt nghiệp loại giỏi trở lên, tiến hành lập thủ tục để trình Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến tiếp nhận công chức không qua thi tuyển theo quy định. Đối với thạc sĩ trong nước và người có trình độ đại học nhưng đã được tuyển dụng trên 3 năm, giao Sở Nội vụ bố trí các trường hợp này qua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có nhu cầu sử dụng hoặc cho liên hệ chuyển công tác sang đơn vị sự nghiệp phù hợp chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo, sau đó tiến hành thủ tục xét tuyển dụng đặc cách viên chức theo quy định... Đối với những trường hợp còn lại chưa bố trí được, đề nghị cho tham gia vào kỳ thi tuyển công chức năm 2018.
              
Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Nội vụ tỉnh, ngày 25/2/2018, UBND tỉnh An Giang có Công văn thống nhất nội dung đề xuất các giải pháp khắc phục của Sở Nội vụ. Sau đó, Sở Nội vụ tỉnh An Giang tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1563/QĐ-UBND, ngày 3/7/2018 xây dựng kế hoạch kiểm tra, sát hạch 6 trường hợp thạc sĩ ở nước ngoài, tốt nghiệp loại giỏi trở lên, sau đó báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định.
               
Ông Nguyễn Bảo Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết: Sau khi Bộ Nội vụ tiến hành thẩm tra 6 trường hợp đã tốt nghiệp thạc sĩ của trường ở nước ngoài, chỉ có 2 trường hợp được thống nhất tiếp nhận là ông Phan Duy Quang và Đinh Việt Luân. 4 trường hợp còn lại Bộ không thống nhất với lý do “trường nước ngoài nhưng học ở Việt Nam, dạng liên kết” gồm các trường hợp: Vương Mai Trinh, Lê Kim Duyên, Nguyễn Bảo Lâm và Đoàn Quốc Bảo.

Theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang Nguyễn Bảo Trung, để thực hiện đúng quy định về tuyển dụng công chức, UBND thành phố Long Xuyên (An Giang) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang làm thủ tục cho các trường hợp bà Vương Mai Trinh, Lê Kim Duyên tham gia Kỳ thi tuyển công chức năm 2018. Ông Nguyễn Bảo Lâm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang cũng được làm thủ tục xét tuyển thành viên chức ở đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Ông Đoàn Quốc Bảo xin chuyển công tác thành viên chức ở đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh khác. Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang cũng khẳng định, việc bà Vương Mai Trinh, Lê Kim Duyên tham gia Kỳ thi tuyển công chức năm 2018 là hoàn toàn đúng quy định về tuyển dụng công chức.
                
Riêng đối với nhóm trường hợp là thạc sĩ học trong nước và người có trình độ đại học nhưng đã được tuyển dụng trên 3 năm, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã bố trí qua các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có nhu cầu sử dụng người có trình độ sau đại học hoặc cho liên hệ chuyển công tác sang đơn vị sự nghiệp phù hợp chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo, sau đó tiến hành thủ tục xét tuyển dụng đặc cách viên chức theo quy định. Đối với các trường hợp còn lại, Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho đăng ký dự tuyển công chức năm 2018. Trường hợp thi tuyển công chức nhưng không trúng tuyển, UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng trước đây.
                
Theo UBND tỉnh An Giang, năm 2018, tỉnh còn thiếu 118 chỉ tiêu công chức cấp tỉnh và cấp huyện, 116 chỉ tiêu công chức cấp xã. Để kịp thời bổ sung số biên chế còn thiếu này, đảm bảo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong hai ngày 22 và 23/12/2018, tỉnh tổ chức Kỳ thi công chức năm 2018. Theo đó, tổng số 1.259 thí sinh đăng ký dự tuyển; tổng số thí sinh thực tế tham dự kỳ thi là 920 thí sinh. Bà Vương Mai Trinh, Lê Kim Duyên cũng tham gia vào Kỳ thi tuyển công chức này.

Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn đúng nội quy, quy chế. Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018 đang tiến hành các thủ tục để tổ chức chấm thi và sẽ công bố kết quả trong tháng 1/2019. Để đảm bảo kỳ thi công bằng, nghiêm túc, khách quan, đối với việc ôn tập, ra đề thi, chấm thi trong kỳ thi tuyển công chức năm nay, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Nội vụ mời đơn vị độc lập là Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh - Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ.
                 
UBND tỉnh An Giang khẳng định: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, trong năm 2018 và năm 2019,  UBND tỉnh An Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, để đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc sẽ được kiểm tra, rà soát; nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định.

Thanh Sang

2.180 
Click vào đây để xem danh sách 254 Việc làm An Giang đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Việc làm An Giang
Click vào đây để xem danh sách 254 Việc làm An Giang đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Việc làm An Giang

Trần Quang Thành Đinh Xuân Tú Duy Doanh Vu Huỳnh Đức Dũng Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Tiến Dương Phan Anh Vũ Phạm Minh Thọ Vũ Thế Mạnh Quách Bạch Hổ Tô Nguyễn Quốc Triệu Nguyễn Duy Khương Trần Văn Khu Đại Đặng Quang Khờ Khạo Huy Nguyễn An Huy Trần Xuân Phát Lê Xinh Luật Nguyễn Văn Thắng Trần Thị Thu Trang Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Phương Anh Nguyễn Thị Thu Hường Nguyễn Thị Nhàn Trần Ngọc Mẫn Thanh Nguyễn Hoàng Ngọc Trinh Nguyễn Thị Hồng Ngô Thị Trà Nguyễn Nguyễn Phi Vân Lê Thị Thủy Lê Hồng Hạnh Trần Nhật Diệu Phương Nguyễn Hoàng Thu Thảo Nguyễn Thị Anh Thư Huỳnh Thị Phú Thảo Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nguyễn Thị Nguyệt Minh BÙI NGỌC THU THẢO PHẠM THỊ CHINH Lương Ngọc Quỳnh Trâm Dung Dung Cao Thị Hảo Nguyễn Thị Bích Hà Nguyễn Huế Phương Nguyễn Thị Yến My Ngth Thu Hiềnn Hồ Phương Chinh Trần Khánh Vy Nguyễn Thị Thiệp Trần Lan Thanh Nguyễn Thanh Ngân Minh Ánh Lữ Thị Mai Vân Nguyễn Thị Linh Phạm Nguyễn Quỳnh Như Nguyễn Thị Thúy Kiều Huỳnh Ngọc Minh Trang Phạm Thụy Tuyết Lan Nguyễn Quý Ái Quyên Huỳnh Thị My Ly Phạm An Huyền Bùi Thu Hằng Nguyễn Thị Quỳnh Như Nguyễn Thị Thùy Trang Lê Quỳnh Hương Trần Kim Ngân Nguyễn Thị Tiết Thanh Bùi Thị Thùy Anh Trần Thị Hải Hà Nguyễn Thị Tuyết Phương Ly Lương Kim Ngân Trần Thị Phong Lan Đoàn Thị Mỹ Duyên Võ Hoàng Hương Nguyễn Thị Huỳnh Như