BLLĐ2019 bổ sung 04 nội dung đảm bảo quyền lợi cho NLĐ vào nội quy lao động

Trong quy định liên quan đến kỷ luật và trách nhiệm vật chất Bộ luật lao động 2019 đã bổ sung các nội dung trong nội quy lao động theo hướng có lợi cho người lao động cụ thể như sau:

Theo quy định tại điều 119 Luật hiện hành thì nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu:

“Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

Trật tự tại nơi làm việc;

An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.”

Đến điều 118 Bộ luật lao động 2019 sửa đổi đã bổ sung thêm các nội dung trong hợp đồng lao động cụ thể tại các điểm d, e, h, i lần lượt là:

“Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;

Trách nhiệm vật chất;

Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.”

Việc quy định thêm nội dung trong nội quy lao động phần nào chứng minh được nội quy lao động không chỉ đơn thuần có ý nghĩa trong việc quản lý lao động, xử lý kỉ luật lao động mà nó còn góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động khi tham gia quan hệ lao động.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.415