Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực xuất khẩu lao động

Đầu tháng 10, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông báo số 4214/TB-LĐTBXH về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Theo đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Cụ thể, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung sẽ trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực lao động ngoài nước; phụ trách Vụ Pháp chế, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Trung tâm Lao động ngoài nước.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực xuất khẩu lao động - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng giúp Bộ trưởng phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Ban quản lý Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam".

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác quản trị văn phòng; Phụ trách Văn phòng Bộ; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ; Chủ tịch hội đồng nâng lương, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của Bộ.

Thông báo số 4214/TB-LĐTBXH cũng nêu rõ, về các nội dung phân công công tác khác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1633/QĐ-LĐ-TBXH ngày 16/10/2017 và Quyết định số 446/QĐ-LĐTBXH ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Thứ trưởng Lê Quân giúp Bộ trưởng chỉ đạo lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Phụ trách Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: Việc làm, quan hệ lao động và tiền lương; Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững; Khối doanh nghiệp của Bộ và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ;

Phụ trách các đơn vị: Cục Việc làm (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục); Cục Quản lý loa động và tiền lương (bao gồm đơn vị sự nghiệp thuộc Cục); Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Lao động Xã hội; Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Sona); Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco.

Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng; Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia.

Những năm gần đây, kết quả công tác đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng có nhiều khởi sắc. Theo Cục Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 142.860 người, vượt 30% so với kế hoạch đề ra.

Trong đó, thị trường lao động Nhật Bản dẫn đầu về số lượng lao động Việt Nam sang làm việc với 68.737 lao động, tiếp sau đó là Đài Loan: 60.369 lao động Hàn Quốc: 6.538 lao động, Saudi Arabia: 1.920 lao động, Rumania: 1.319 lao động, Malaysia: 1.102 lao động...

2.303 
Click vào đây để xem danh sách 18 Tuyển dụng Xuất khẩu lao động đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng Xuất khẩu lao động
Click vào đây để xem danh sách 18 Tuyển dụng Xuất khẩu lao động đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng Xuất khẩu lao động

Đào Mạnh Quân Nguyễn Như Phương Trần Thiện Toàn Trần Đăng Nguyên Nguyễn Xuân Thịnh Lê Hồng Quân Nguyễn Hoàng Khươn Nguyễn Minh Nhật Nguyễn Hoàng Khải Hà Thanh Long Võ Minh Luân Phạm Văn Chính Trương Quang Huy Phạm Kỳ Nam Nguyễn Quốc Bảo Hoàng Văn Chung Hạng A Tìa Dương Trọng Trung Huỳnh Thanh Tâm Đỗ Anh Quang Phùng Văn Vinh Mai Văn Thanh Nguyễn Quốc Thái Lê Thanh Tùng Đặng Duy Khoa Lưu Xuân Vinh Đặng Hải Long Lê Phan Bảo Khánh Hứa Văn Linh Hà Quý Đôn Đường Hữu Phước Trần Ái Quốc Vũ Văn Chúc Nguyễn Thế Thêm Phạm Bảo Trung Nguyễn Triệu Vĩ Nguyễn Thế Hùng Lê Tiến Long Trần Quốc Thống LÊ VĂN TÝ Nguyễn Đình Khôi Trương Thị Thanh Loan Phạm Thị Thu Hiền Hồ Thị Minh Hương Le Quang Bich Thuong Trần Duyên Nguyễn Thị Mai Linh Nguyễn Thị Mộng Thắm Trần Thị Hòa Cao Thị Hằng Dương Thị Châu Lê Thị Thanh Ngọc Vũ Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Diệu Linh Nguyễn Thị Quỳnh Như Nguyễn Thị Nga Lương Thị Sang Lê Đình Thị Thanh Huyền Phạm Trần Bảo Trân Diễm Quỳnh Võ Hồng Nhung Nguyễn Thị Ngọc Bùi Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Hương Trầm Vũ Thị Chiển Phạm Quỳnh Phương Phạm Xuân Mai Thanh Nga Nguyen Nguyễn Ngọc Mai Thi Hoàng Thị Ngọc Anh Trần Thị Bích Lan Nguyễn Khánh Ngọc Nguyễn Minh Phương NGUYỄN THỊ BIỂN Nguyễn Thị Thuỳ Linh Dung Lê Vũ Thị Phương Thảo Lê Thị Duyên Đinh Diệu Linh Trần Thị Huyên Hoàng Thị Hương Giang Phạm Bích Tiền Trần Lê Thị Ngọc Nguyên Nông Thị Biển Nguyễn Thị Mỹ Huyền Triệu Thị Phương Phạm Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Mỹ Lan Trần Thị Hoài Phương Đinh Thị Lương Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Thúy Hằng Phạm Thị Hậu Nguyễn Vũ Hồng Anh Hồ Việt Uyên Nguyễn Thị Phương Lê Thị Duyên Nguyễn Thị Thanh Hằng Dương Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Hồng Hà Phương Thị Yến Nguyễn Thị Diễm Thuý Linh Le Bàn Thị Phượng Lê Thị Ngà Bùi Thị Kim Oanh KimThị Hiền Đỗ Thị Mai Hoa Nguyễn Thị Tiện Lê Thị Dung Nguyễn Khánh Linh Trần Thị Lệ Sa Nguyễn Ngọc Diệp Huỳnh Thị Ngọc Lanh Hoàng Thị Cẩm Hà Nguyễn Cao Trang Trương Vân Anh Nguyễn Thị Thảo Vy Nguyễn Trần Lan Hương Nhat Le Nguyen Võ Thị Kiều Tiên Nguyễn Thị Thanh Hằng Nguyễn Thị Hằng Ngô Diệu Hồng Phùng Thị Quỳnh Hoa Đặng Thị Hương Trà Ngoc Vo Bùi Thị Quỳnh Giao Lê Thị Lan Phương Nguyễn Thu Thủy