Các bài đăng tin tuyển dụng lao động có nội dung chỉ tuyển nữ thì có bị phạt vì phân biệt đối xử trong lao động không?

(có 4 đánh giá)

Em ơi cho chị hỏi: Hiện tại công ty chị cần tuyển dụng lao động, nhưng vị trí công việc chỉ phù hợp đối với nữ nên bên chị đăng tin tuyển dụng có nội dung chỉ tuyển nữ thì có bị phạt vì phân biệt đối xử trong lao động không? (Hoài Thanh - Tiền Giang)

Phân biệt đối xử trong lao động là gì?

Căn cứ theo khoản 8 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Phân biệt đối xử trong lao động là hành vi phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội, dân tộc, giới tính, độ tuổi, tình trạng thai sản, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, tín ngưỡng, chính kiến, khuyết tật, trách nhiệm gia đình hoặc trên cơ sở tình trạng nhiễm HIV hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có tác động làm ảnh hưởng đến bình đẳng về cơ hội việc làm hoặc nghề nghiệp.

Việc phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên xuất phát từ yêu cầu đặc thù của công việc và các hành vi duy trì, bảo vệ việc làm cho người lao động dễ bị tổn thương thì không bị xem là phân biệt đối xử.

Các bài đăng tin tuyển dụng lao động có nội dung chỉ tuyển nữ thì có bị xem là phân biêt đối xử trong lao động không?

Căn cứ theo Điều 16 Hiến pháp 2013 quy định như sau:

1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Và căn cứ theo khoản 7 Điều 4 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Chính sách của Nhà nước về lao động

...

7. Bảo đảm bình đẳng giới; quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên.

...

Theo quy định của Hiến pháp 2013 thì không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội và chính sách của Nhà nước về lao động có bảo đảm bình đẳng giới.

Theo những quy định trên thì tuyển dụng lao động với nội dung chỉ tuyển nữ có thể được xem là hành vi phân biệt đối xử trong lao động, phân biệt giới tính.

Tuy nhiên, việc phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên xuất phát từ yêu cầu đặc thù của công việc và các hành vi duy trì, bảo vệ việc làm cho người lao động dễ bị tổn thương thì không bị xem là phân biệt đối xử.

Nên việc xác định các bài đăng tin tuyển dụng lao động có nội dung chỉ tuyển nữ thì có bị xem là phân biêt đối xử trong lao động hay không còn phải xem xét đến vị trí, đặc thù của công việc, ngành nghề đó.

Theo phần định nghĩa ở trên thì việc phân biệt, loại trừ giới tính cũng là một trong những hành vi phân biệt đối xử trong lao động.

"Chỉ tuyển nữ" có được xem là phân biệt đối xử trong lao động không? (Hình từ Internet)

Tuyển dụng lao động có nội dung phân biệt đối xử thì bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ theo điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 8. Vi phạm về tuyển dụng, quản lý lao động

...

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Phân biệt đối xử trong lao động trừ các hành vi phân biệt đối xử quy định tại điểm d khoản 1 Điều 13, khoản 2 Điều 23, khoản 1 Điều 36 và khoản 2 Điều 37 Nghị định này;

b) Sử dụng lao động chưa qua đào tạo hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề, công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

c) Không báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định;

d) Không lập sổ quản lý lao động hoặc lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn hoặc không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật.

...

Và căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 6. Mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Chương V Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân.

...

Theo đó, tuyển dụng lao động có nội dung chỉ tuyển nữ trong trường hợp được xác định là phân biệt đối xử trong lao động sẽ bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đối với người sử dụng lao động là cá nhân, còn tổ chức thì mức phạt sẽ gấp 02 lần cá nhân.

(có 4 đánh giá)
Nguyễn Nhật Vy
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.218