Các trường hợp được nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương

2.049 lượt xem 
Trong quá trình lao động, người lao động ngoài việc được nghỉ theo quy định của công ty thì còn có quyền lợi được nghỉ việc riêng và vẫn được hưởng nguyên lương cho ngày nghỉ đó.

Tôi được biết thì người lao động có thể xin nghỉ việc riêng nhưng không biết được xin nghỉ trong các trường hợp nào? Và trong thời gian nghỉ việc riêng có được hưởng nguyên lương không? Và tiền lương những ngày đó được tính như thế nào?

Việt An

cac truong hop duoc nghi viec rieng huong nguyen luong
Ảnh minh họa

Trong quá trình lao động, người lao động ngoài việc được nghỉ theo quy định của công ty thì còn có quyền lợi được nghỉ việc riêng và vẫn được hưởng nguyên lương cho ngày nghỉ đó.

Các trường hợp nghỉ việc riêng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 116 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

“Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 3 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 1 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 3 ngày”.

Như vậy theo quy định trên thì người lao động sẽ được nghỉ việc riêng và vẫn được hưởng nguyên lương trong các trường hợp: kết hôn được nghỉ 3 ngày; Con kết hôn được nghỉ 1 ngày và trường hợp bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết được nghỉ 3 ngày.

Cách tính tiền lương khi nghỉ việc riêng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì:

“Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương”.

Như vậy theo quy định trên thì tiền lương ngày nghỉ việc riêng là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề, chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Luật gia Đồng Xuân Thuận

Nguồn Đời sống & Pháp lý

Bình luận:


Hình mã xác nhận