Các trường hợp thụ lý ngay vụ việc trợ giúp pháp lý

Theo Thông tư 12/2018/TT-BTP, các trường hợp thụ lý ngay vụ việc trợ giúp pháp lý được quy định tại khoản 4 Điều 30 của Luật Trợ giúp pháp lý. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/10/2018.

tgpl-5b9ee6f01f802
Ảnh minh họa

Cụ thể, có 4 trường hợp phải thụ lý ngay vụ việc trợ giúp pháp lý, gồm: Thời hiệu khởi kiện của vụ việc còn dưới 05 ngày làm việc; ngày xét xử theo quyết định đưa vụ án ra xét xử còn dưới 05 ngày làm việc; các trường hợp chỉ định người bào chữa theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự và các trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật Trợ giúp pháp lý mà cơ quan tiến hành tố tụng thông báo cho Trung tâm; các trường hợp để tránh gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý do người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý quyết định.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định, khi thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý cần bám sát yêu cầu trợ giúp pháp lý, tuân thủ các nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý và sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích của người được trợ giúp pháp lý.

Đồng thời, việc hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin pháp luật trong trường hợp yêu cầu trợ giúp pháp lý là vướng mắc pháp luật đơn giản quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật Trợ giúp pháp lý do người tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý thực hiện ngay cho người được trợ giúp pháp lý, không lập thành hồ sơ và được thống kê thành việc trợ giúp pháp lý trong Sổ thực hiện việc trợ giúp pháp lý.

Bảo Anh

Theo Luật Sư Việt Nam
2.080