Cách phân biệt công ty luật và công ty thông thường

(có 1 đánh giá)

Công ty luật là gì? Công ty thông thường là gì? Có cách nào để dễ dàng phân biệt giữa công ty luật và công ty thông thường hay không?

Giữa công ty luật và công ty thông thường (công ty tư vấn) có những điểm khác biệt cơ bản về cách đặt tên công ty, cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh.

Công ty luật là gì?

Căn cứ quy định tại Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012) thì có thể hiểu công ty luật là tổ chức hành nghề luật sư được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012) và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Để thành lập công ty luật thì yêu cầu cá nhân phải là luật sư và đã có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012).

Công ty luật được cung cấp các dịch vụ pháp lý như tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng và cung cấp dịch vụ pháp lý khác

Công ty thông thường là gì?

Công ty thông thường là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cá nhân đủ 18 tuổi trở lên và không thuộc các trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam được quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 thì được thành lập công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Công ty thành lập theo Luật Doanh nghiệp 2020 được hoạt động trong phạm vi ngành nghề đăng ký kinh doanh đã đăng ký theo quy định của pháp luật và không được tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý như công ty luật.

Cách phân biệt công ty luật và công ty thông thường

Cách phân biệt công ty luật và công ty thông thường (Hình từ Internet)

Cách phân biệt công ty luật và công ty thông thường

Sau đây là những cách giúp bạn có thể dễ dàng phân biệt được đâu là công ty luật và đâu là công ty thông thường:

(1) Phân biệt thông qua tên công ty

- Công ty luật:

+ Việc đặt tên phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động.

+ Tên của công ty luật sẽ có dạng "Công ty luật TNHH + Tên riêng" hoặc "Công ty luật + Tên riêng".

+ Ví dụ: Công ty luật TNHH ABC.

- Công ty thông thường:

+ Công ty hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp có tên dạng "Công ty TNHH/Cổ phần" + Tên riêng" hoặc "Công ty TNHH/Cổ phần tư vấn + Tên riêng".

+ Đôi khi còn có một số công ty dạng "Công ty TNHH luật + Tên riêng", nhưng đây không phải là các tổ chức được phép hành nghề luật sư.

(2) Phân biệt qua cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động

- Công ty luật: Giấy phép đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp được phép tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý thực hiện bởi luật sư.

- Công ty thông thường: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp về hoạt động dịch vụ chỉ có thể tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính, không được tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý.

(3) Phân biệt qua Mã số thuế

Để phân biệt một công ty là công ty luật hay là công ty thông thường, bạn có thể thực hiện tra cứu mã số thuế của Công ty này để biết thông tin.

Cụ thể, bạn dùng mã số thuế tra cứu trên trang: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Nếu với mã số thuế tương ứng, bạn tra cứu ra kết quả trên trang này thì chắc chắn đây là Công ty thương mại, được điều chỉnh bởi Luật doanh nghiệp chứ không phải là công ty luật.

 

(có 1 đánh giá)
Mai Thanh Lợi
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.203