Cách tính lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội có chức năng đảm bảo đời sống vật chất, an sinh xã hội cho người dân. Người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ nhận được nhiều quyền lợi nhất định theo chính sách của bảo hiểm. Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến vấn đề hưu trí cụ thể là cách tính lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội.

Lợi ích bảo hiểm xã hội bao gồm việc đảm bảo cuộc sống về vật chất cho người tham gia khi đã hết độ tuổi làm việc bằng các hình thức: trả lương hưu, trợ cấp một lần.

Lương hưu hằng tháng

Theo quy định tại Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (hiệu lực 1-1-2016). Mức lương hưu hàng tháng được tính như sau:

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1-1-2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ mỗi năm tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ. Mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 1-1-2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Người đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và có mức hưởng cao hơn 75% lương bình quân đóng BHXH ngoài lương hưu còn được nhận trợ cấp một lần. Cứ mỗi tháng đóng BHXH được trợ cấp thêm 0.5 tháng lương.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.434