Cán bộ công đoàn cơ sở nhận phụ cấp trách nhiệm tối đa 1,49 triệu/tháng

(có 1 đánh giá)

 Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành quy định cụ thể các chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn. Cụ thể:

Đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở

1. Chủ tịch công đoàn cơ sở;

2. Phó chủ tịch công đoàn cơ sở, kế toán công đoàn cơ sở;

3. Ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở; chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, chủ tịch công đoàn cơ sở thành viên (nếu có), trưởng ban nữ công quần chúng (nếu có), thủ quỹ công đoàn cơ sở;

4. Tổ trưởng tổ công đoàn, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, chủ tịch công đoàn bộ phận (nếu có), ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở thành viên (nếu có);

5. Tổ phó tổ công đoàn, thành viên ban nữ công quần chúng; ủy viên ban chấp hành công đoàn bộ phận (nếu có).

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở

Hệ số này được xác định theo số lượng đoàn viên công đoàn nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề. Cụ thể như sau:

Số lượng đoàn viên

Hệ số mức phụ cấp

Đối tượng 1

Đối tượng 2

Đối tượng 3

Đối tượng 4

Đối tượng 5

Dưới 150

0,15

0,12

0,10

0,08

0,05

Từ 150 đến dưới 500

0,25

0,20

0,13

0,11

0,07

Từ 500 đến dưới 1500

0,40

0,30

0,16

0,14

0,09

Từ 1500 đến dưới 3000

0,60

0,45

0,19

0,17

0,11

Từ 3000 đến dưới 6000

0,80

0,60

0,22

0,20

0,13

Từ 6000 đoàn viên trở lên

1,00

0,70

0,25

0,23

0,15

Theo đó, mức chi phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở hàng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở).

Như vậy, với mức lương cơ sở đang áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng và hệ số mức phụ cấp cao nhất là 1,00 thì mức phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở tối đa sẽ là 1.490.000 đồng/tháng.

So với quy định trước, tức Quyết định 1439/QĐ-TLĐ năm 2011 thì phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở được xác định bằng hệ số phụ cấp x Tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí công đoàn, trong đó mức hệ số phụ cấp trách nhiệm cao nhất là 0,3.

Quyết định này được ban hành ngày 20/9/2021 và có hiệu lực từ 01/01/2022.

(có 1 đánh giá)
Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.516