Cần bổ xung hình thức kỷ luật đối với cán bộ nghỉ hưu

Ngày 18/12 tại TPHCM, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị đánh giá công tác thi hành Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tại khu vực phía Nam, miền Trung Tây Nguyên.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nam Đàn

Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cán bộ, công chức 2008 của Bộ Nội vụ cho biết, qua 10 năm thực hiện Luật Cán bộ, công chức và 8 năm thực hiện Luật Viên chức, công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức từng bước đi vào nền nếp, đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh khó khăn, vướng mắc đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trên cơ sở đó, một số nội dung dự kiến sẽ được sửa đổi trong Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức như chủ trương thực hiện chế độ hợp đồng đối với công chức, ký hợp đồng có thời hạn với viên chức mới tuyển dụng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, chuyển công tác ra khỏi khu vực nhà nước, khu vực đơn vị sự nghiệp có hành vi vi phạm trong quá trình công tác…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ chủ trương tiếp tục tách bạch giữa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; vấn đề phân cấp, phân quyền cho các cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng lao động; chủ trương liên thông trong công tác cán bộ, trong đó có liên thông giữa quy định của Đảng và của pháp luật; sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; chủ trương ký hợp đồng xác định thời hạn đối với trường hợp tuyển dụng mới.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, sửa Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức cần đặt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế về các xu hướng mới, thực tiễn lập pháp tốt về cán bộ, công chức, viên chức của các nước trên thế giới.

Về cơ chế tuyển dụng, chế độ hợp đồng, theo ông Phúc, nên giao quyền quyết định cho người sử dụng công chức, viên chức với sự hỗ trợ của Hội đồng phỏng vấn độc lập, khách quan.

Đối với việc xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm, ông Nguyễn Văn Phúc cũng đưa ra đề xuất Luật Cán bộ, công chức cần bổ sung hình thức xử lý xoá tư cách nguyên thứ trưởng, bộ trưởng và tương đương trở lên đã nghỉ hưu.

Tương tự, góp ý về vấn đề xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, ông Nguyễn Tư Long, Phó vụ trưởng Vụ Cán bộ công chức, Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng kể từ thời điểm có hành vi vi phạm đến khi phát hiện vi phạm kỷ luật. Quy định như vậy là quá ngắn, không đảm bảo tính nghiêm khắc đối với việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm.

Vì thế Quy định mới của Bộ Chính trị về kỷ luật đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm cần được thể chế hoá khi sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức theo hướng kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật, bổ sung quy định kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác.

Nam Đàn

Theo Chinhphu.vn
2.097 

Trần Văn Thi Trần Ngọc Tiến Unname Đỗ Anh Tuấn Đặng việt Tuyến Trần Đình Trinh Nguyễn Tấn Tài Hà Minh Quốc Duc Minh Pham Nguyễn Trần Quốc Huy Phạm Bá Khôi Trịnh Minh Việt Võ Lê Quang Lê Bá Nhã HUỲNH KIM THỦY Nguyễn Minh Sang Nguyễn Tiến Lộc Tuấn Anh Vũ Lý Hải Trần Anh Kiệt Hoàng Tuấn Anh Hoàng Quốc Minh Trần Minh Hùng Lê Trường Sơn Nguyễn Vũ Minh Tân Phạm Đức Minh Nguyễn Thị Ánh Trâm Phạm Thanh Thuỳ Trần Thị Thành Thủy Phạm Vũ Huyền Chi Lê Quỳnh Nhi Nguyễn Thị Thanh Mai Trần Hương Giang Trần Thị Trung Hậu Trần Thị Hồng Nhung Nguyễn Ngọc Ánh Trương Thị Minh Tú Nguyễn Thị Mỹ Linh Nguyễn Thị Huỳnh Hương Nguyễn Hà Thị Ngọc Ý Kiều Thị Bảo Trang Trương Thị Tuyết Phan Thị Tuyết Trinh Phạm Nguyễn Nguyên Thảo Nguyễn Thị Thanh Nga Phùng Thị Bích Tiên Phạm Thị Cúc Thanh Han Dang Nguyễn Thị Ngọc Huyền Lê Thị Thanh Thắm Ngọ Thị Thúy Hồ Thị Huế Võ Thị Nương Đặng Thị Hoà Nguyễn Võ Ngọc Trân Nguyễn Thị Trà My Trần Thị Hồng Nhung Dương Quốc Lê Khanh Trần Hà Trang Lê Thị Quỳnh Anh Bùi Ngọc Hân Đoàn Thị Bích Trân Đỗ Thị Huệ Vũ Thị Diễm My Huỳnh Thị Kim Oanh Nguyễn Phương Chi Đinh Hồng Trang Thuy Duong Vu Lê Thị Thùy Ngân Nguyễn Thị Tường Vy Nguyễn Phương Khánh Hà Phạm Ngọc Khanh Hồ Thị Huế Nguyễn Thị Tố Oanh Trần Thị Thùy Linh Lưu Bích Ngọc Cao Thị Nga Lê Ngọc Tố Linh Nguyễn Thị Anh Trương Thị Vui Huỳnh Thị Diễm Trang Phan Thúy Quỳnh Phạm Lê Minh Hân Trương Thị Huyền DUONG THI LY Võ Ngọc Anh Thư LÊ THỊ QUỲNH ANH Nguyễn Phan Ngọc Hân Trương Bảo Ngọc Nguyễn Thị Hằng Lê Minh Thư Trần Thị Thùy Dương Nguyễn Thị Đào Đặng Lê Phương Thành Nguyễn Ngọc Huỳnh Linh Nguyễn Thị Duyên Lê Thị Ngọc Hân Phạm Đình Đình