Cần có chế tài xử lý hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư

Đề nghị bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư.

ls-5bd50264b1c80
Luật sư Nguyễn Hồng Bách bị bảo vệ ĐH Công nghiệp Hà Nội "xua đuổi" ra khỏi trường.

Luật sư được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư và quy định của pháp luật có liên quan; Luật sư có quyền đại diện cho khách hàng theo quy định của pháp luật; Hành nghề luật sư, lựa chọn hình thức hành nghề luật sư và hình thức tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật này; Hành nghề luật sư trên toàn lãnh thổ Việt Nam; Hành nghề luật sư ở nước ngoài; Các quyền khác theo quy định của Luật Luật sư.

Phạm vi hành nghề luật sư rất rộng, luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự. Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật này.

Luật Luật sư nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư (Khoản 3 Điều 9).

Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước khác và tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư thực hiện quyền và nghĩa vụ của luật sư khi hành nghề, không được cản trở hoạt động hành nghề của luật sư (Khoản 5, Điều 27 Luật Luật sư).

Người có chức vụ,quyền hạn mà có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoặc cản trở luật sư, tổ chức hành nghề luật sư thực hiện quyền, nghĩa vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật (Điều 91 Luật Luật sư).

Luật nghiêm cấm hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư, nhưng trong thực tiễn việc cản trở hoạt động hành nghề luật sư vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 67/2015/ NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP (Nghị định 110/2013) không có quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư nên không thể xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi cản trở hoạt động nghề luật sư. Được biết, hiện nay Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP.  Qua nghiên cứu nội dung Dự thảo chúng tôi được biết chưa thấy bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện “hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư”. Đây là vấn đề mà giới luật sư và các cơ quan chức năng đã có đề nghị  bổ sung trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định thay thế.

Theo giải trình của Bộ Tư pháp, dự thảo này không bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các “hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư” vì đã được quy định tại điểm h Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP?.

Chúng tôi không đồng tình với quan điểm này bởi lẽ: Nghị định 167/2013 chỉ xử lý hành vi gây rối hoạt động bình thường của cơ quan , tổ chức. Đây là hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng nói chung. Khoản 3 Điều 5 Nghị định 167 này không thể áp dụng để xử lý hành vi cản trở hoạt động nghề của luật sư đã được Luật Luật sư và các đạo luật quy định đảm bảo hoạt động phạm vi hành nghề luật sư  như đã  nêu trên.

Điểm h Khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013 quy định:

“3. Phạt tiền từ 2. 000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

h) Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức.

Điều khoản của Nghị định nói trên chỉ xử lý những hành vi gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức. Đây là xử lý về hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng nói chung, không bao gồm xử lý hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư .

Nếu không quy định xử phạt hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư tại Nghị định này thì trong nhiều trường hợp Luật sư bị cản trở hoạt động nghề nghiệp vẫn không có chế tài để xử lý. Vì vậy, chúng tôi đề nghị Bộ Tư pháp cần bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện “hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư” vào dự thảo Nghị định thay thế trước khi trình Chính phủ ban hành để khắc phục những bất cập trong quá trình thi hành Luật Luật sư, đảm bảo quyền hành nghề của luật sư trong cuộc sống.

LS Nguyễn Hồng Hà

Theo Luật Sư Việt Nam
2.156