Chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp

Doanh nghiệp mới có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Năm 2012, DNTN Phú Cường (Long An) đã hoàn thành các thủ tục đóng mã số thuế, mã số thuế ở trạng thái 01 “Người nộp thuế ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An để thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.

Ngày 29/7/2013, sau khi mã số thuế của DNTN Phú Cường đã đóng ở trạng thái 01, doanh nghiệp tiếp tục tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN thành Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phú Cường và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An chấp thuận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển đổi từ DNTN Phú Cường thành Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phú Cường.

Từ tháng 7/2013 đến nay, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phú Cường tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển đổi tên doanh nghiệp trên các giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu như: Giấy đăng ký xe ôtô, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng…, và đã hoàn thành việc đăng ký đổi tên trên các giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

Ngày 17/8/2018, Công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu công trình xây dựng nhà hàng cho người mua. Tuy nhiên, việc thanh lý tài sản này cần phải có hóa đơn để giao cho người mua theo quy định của pháp luật.

Sau khi cơ quan thuế đóng mã số thuế về trạng thái 01, Công ty đã liên hệ với Chi cục Thuế huyện Bến Lức, tỉnh Long An để nộp hồ sơ xin cấp hóa đơn lẻ để được cấp hóa đơn bán hàng theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ và xem xét Chi cục thuế huyện Bến Lức nhận thấy doanh nghiệp tư nhân Phú Cường đã đóng mã số thuế ở trạng thái 01 từ năm 2012, đến ngày 29/7/2013 lại tiếp tục chuyển đổi thành Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phú Cường cũng với mã số thuế cũ, là không có cơ sở xem xét, giải quyết việc cấp hóa đơn lẻ cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phú Cường và đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để xin ý kiến chỉ đạo.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phú Cường đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trường hợp của Công ty.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Điều 16 và Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 95/2016/TT-BTCngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định như sau:

“3. Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

a) Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài:

- Người nộp thuế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn;

- Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Điều 41, Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính…;”

“2. Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác (chia, sáp nhập, hợp nhất)

a) Đối với doanh nghiệp:

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất khi nhận được thông báo chấm dứt tồn tại doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh nếu doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì thực hiện chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất cho doanh nghiệp mới được chia, nhận sáp nhập, nhận hợp nhất. Doanh nghiệp mới có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế và hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất theo quy định của Luật Quản lý thuế”.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phú Cường liên hệ với Cục Thuế tỉnh Long An để được hướng dẫn thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp tư nhân Phú Cường và thủ tục đăng ký thuế Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Phú Cường.

Theo Chinhphu.vn
2.189 

Lương Thế Tài Nguyễn Đức Anh Bùi Trường Thông Lư Minh Quân Nguyễn Hồ Thạch Đào Kim Bảo Lê Hải Nam Nguyễn Văn Nam Phạm Quý Cảnh Ưng Ngọc Quốc Thái Phạm Ngọc Bằng Nguyễn Tấn Tài Nguyễn Mạnh Đức Phạm Thanh Xuyên Nguyễn Phạm Đông Thuần Tô Ngọc Hưng Đặng Đăng Khoa Mạc Bảo Khương Đoàn Hữu Phúc Trương Văn Huấn Huỳnh Duy Tân Nguyễn Tuấn Anh Bùi Đức Chiến Trần Luật Nguyễn Trung Chính Nguyễn Tuấn Hà Đỗ Hoài Thanh La Quốc Phong Nguyễn Duy Khánh Nhật Đào Thị Bích Phương Trần Thị Hải Trần Huỳnh Như Mạc Thị Thu Hà Nguyễn Khánh Huyền Đặng Thị Thanh Phương Bùi Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Phương Thảo Lai Tú Quyên Phạm Sao Chi Hồ Tấn Phát Nguyễn Ngọc Mai Trần Thị Thu Thảo Trần Hương Thuỳ Trâm Đoàn Thị Tuyết Mai Cấn Thị Mỹ Duyên Nguyễn Hải Anh Nguyễn Ngọc Thanh Thảo Ngô Trần Thuý Vân Thái Thụy Phương Thảo Nguyễn Mai Anh Hoàng Thị Thùy Nguyễn Thị Tuyết Mai thân thu hằng Trần Hương Giang Nguyễn Vũ Trúc Quỳnh Trần Thị Bảo Tem Vũ Thị Dung Trần Thị Hồng Nhung Lại Thị Huyền Lê Vũ Hoàng Hiếu Triệu Hoài Trinh Trần Thanh Ngân TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG Phạm Huỳnh Nhật Quỳnh Anh Minh Hoà Đào Như Quỳnh Võ Hà Băng Nguyễn Thị Minh Thúy Mai Thị Thuỳ Linh Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Hồng Diệp Tống Thị Hằng Phương Thảo Nguyễn Lê Thị Ngọc Yến Nguyễn Thị Mỹ Hương Lê Thị Huyền Trinh Trần Thị Bạch Vân Nguyễn Thanh Nga Bùi Thị Thu Hà Phạm Thị Vui Nguyễn Thị Thúy Huỳnh Hồng Phúc Trần Quyên Nguyễn Hồng Hạnh Lê Thị Bích Huyền Lily Chiem Trương Thị Kiều Loan Nhung Dương Lê Trúc Giang Đàm Thị Lan Hương Trần Thị Thanh Nga Hà Thị Ái My Trương Tú Mỹ Văn Thị Kiều Trinh Trương Vũ Phương Nga Trần Thị Đoan Phượng Phạm Thị Thu Hà