Chi 14.600 tỷ đồng cho cải cách tiền lương, tinh giản biên chế năm 2020

Sáng nay, với 90,48% ĐB tán thành, QH đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách TƯ năm 2020.

Theo đó, tổng số thu ngân sách TƯ năm 2020 là hơn 851.000 tỷ. Tổng số thu ngân sách địa phương là hơn 660.000 tỷ.

QH cũng quyết chi ngân sách TƯ hơn 1 triệu tỷ đồng, trong đó dự toán hơn 367.000 tỷ để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết. Ảnh: Minh Đạt

Đáng chú ý, chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 14.600 tỷ đồng.

QH quyết định năm 2020 chi trả nợ lãi 115.400 tỷ, chi đầu tư phát triển 220.000 tỷ, chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đảng, đoàn thể 55.066 tỷ...

QH giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách TƯ cho từng bộ, cơ quan TƯ và từng tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, phân bổ tăng thêm 2% dự toán số bổ sung cân đối từ ngân sách TƯ cho ngân sách các địa phương nhận bổ sung cân đối so với dự toán năm 2019.

Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu giải trình, Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, việc Chính phủ dự kiến bố trí 220.000 tỷ đồng cho chi đầu tư phát triển, tương ứng tỷ lệ tăng 11,7% so với dự toán năm 2019 đã thể hiện nỗ lực trong công tác điều hành ngân sách nhà nước.

“Tuy nhiên, sau khi loại trừ các khoản chi cụ thể thì nguồn phân bổ còn lại của ngân sách nhà nước chỉ khoảng 112.900 tỷ đồng, đây là mức thấp so với yêu cầu phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách TƯ”, ông Hải nói.

Do đó, UB Thường vụ QH đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm cơ cấu lại nguồn thu ngân sách TƯ và tổ chức rà soát, đánh giá, sắp xếp lại các chương trình mục tiêu để ngân sách TƯ trong giai đoạn ổn định ngân sách 2021-2025 sẽ tập trung đủ nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi của quốc gia.

Đồng thời, trong việc phân bổ cần ưu tiên bố trí vốn cho các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm; tập trung đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm các công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả kinh tế, xã hội.

2.189 

Phạm Bá Phúc Phan Trần Hữu Nghĩa Trương Quang Việt Nguyễn Đình Tuệ Trần Nhật Tâm Nguyễn Hoàng Minh Bùi Văn Trương Nguyễn Đăng Triều Nguyễn Minh Hiền (Minh Hy) Vi Đức Giang Đào Duy Bình Huỳnh Văn Dương Hoàng Nông Xuân Mai Tuấn Anh Lê Trọng Huy Nghiêm Ngọc Thế Anh Trần Hà Nguyễn Huy Tuấn Đặng Hoàng Quân Võ Thành Tài Trần Văn Tùng Phạm Tú Đào Duy Bình Huỳnh Hồ Trung Lương Minh Hải Phan Thành Danh Trần Ngọc Triết Võ Thành Lợi Trần Mạnh Hùng Thai Tran Quoc Lê Quyết Thắng Bùi Mạnh Phú Nguyễn Anh Tuấn Lê Văn Luân Phạm Đức Thịnh Võ Thị Kim Anh Nguyễn Thị Thu Hiền CAO HOÀNG PHƯƠNG UYÊN Nguyễn Thị Nhàn Hoàng Thị Hoà Thanh Hương Nguyễn Thị Phương Huyền Nguyễn Hồng Anh Bùi Nguyễn Ngọc Thương Lê Thị Ngọc Tuyết Phạm Thu Giang Nguyễn Anh Thư Từ Thị Mận Nguyễn Thị Thanh Tuyền Vũ Thanh Tâm Lại Thị Phương Nhung Đặng Thị Thùy Trâm Trịnh Thùy Trang Huỳnh Thị Thu Ngân Hà Hoàng Hạc Phượng Thư Ngô Đình Trị An Vương Thị Hồng Thuý Lê Trần Mỹ Duyên Dương Đình Phương Uyên Đinh Mỹ Linh Trần Thị Vân Huyền Phạm Thị Bé Hà Thị Thu Giang Lâm Thị Sa Ly Chu Hoàng Minh Tâm Hồ Thị Mỹ Linh Cao Thị Hải Yến Pham Thu Van Nguyễn Huỳnh Thu Hà Nguyễn Thị Hồng Anh Lại Thị Phương Nhung Phó Thị Thanh Hà Hoàng Thị Vân Anh Phan Thị Ngọc Hiếu Lê Ngọc Hương Quyền Nguyễn Thị Thùy Nga Huỳnh Mỹ Chu Nguyễn Khuyên Lê Thị Hoàng Nhi Nguyễn Thị Tuyết Nhung Lê Mai Anh Lê Thị Hương Lan Nguyễn Thị Thanh Thúy Trần Nhã Tú Nguyễn Thị Kim Ny Phạm Ngọc Thảo Trần Hoàng Phương Dung Phùng Hoa Kim Huệ Nhung Lại Thị Phương Nguyệt Hr Trần Thị Quỳnh Trang Trần Thị Bích Tuyền Mai Hoàng Trang