Chính sách Lao động - Doanh nghiệp có hiệu lực đầu tháng 11/2018

Từ 01/11 - 14/11/2018 nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
 1. Một số quy định sửa đổi về tiền lương có hiệu lực từ 01/11/2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Theo đó, Nghị định 121 bổ sung quy định doanh nghiệp phải xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động đối với trường hợp hưởng lương theo sản phẩm. Việc xây dựng định mức phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 8 Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

Đồng thời, Nghị định này bổ sung vào cuối điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định sau:

"Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp".

Xem chi tiết tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018. 

 1. 05 trường hợp được cung cấp miễn phí hóa đơn điện tử 

Từ ngày 01/11/2018, theo hướng dẫn tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với các doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp sau:

 • DN nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;
 • DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành DN trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập DN;
 • Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định;
 • DN nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ DN hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;
 • Các trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính quyết định.
 1. 04 hình thức xử lý sản phẩm sau khi thu hồi

Đây là nội dung cơ bản được quy định tại Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/11/2018. 

Theo đó, các sản phẩm phải thu hồi được xử lý theo một trong các hình thức sau:

 • Khắc phục lỗi ghi nhãn: Áp dụng cho sản phẩm vi phạm về ghi nhãn so với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm;
 • Chuyển mục đích sử dụng: Áp dụng cho sản phẩm vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng không sử dụng được trong thực phẩm nhưng có thể sử dụng vào lĩnh vực khác;
 • Tái xuất: Áp dụng cho sản phẩm nhập khẩu có chất lượng, mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng;
 • Tiêu hủy: Áp dụng cho sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng hoặc mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố/hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không thể chuyển mục đích sử dụng hoặc tái xuất và các trường hợp cần thiết khác quy định tại Điều 6 Thông tư 23.
 1. Bãi bỏ một số quy định về nghĩa vụ quân sự từ 10/11/2018

Ngày 24/9/20018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 129/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng.

Theo đó, Nghị định này bãi bỏ một số văn bản quy định về nghĩa vụ quân sự sau:

 • Quyết định 191-CP về hình thức xử lý đối với quân nhân đào ngũ, thanh niên trốn tránh nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và những người có những hành vi phá hoại, cản trở việc thi hành chế độ nghĩa vụ quân sự;
 • Nghị định 63/2002/NĐ-CP quy định về khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan tại ngũ;
 • Nghị định 38/2007/NĐ-CP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ;

Nghị định 129/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 10/11/2018. 

Nguyễn Trinh

Theo Thư Ký Luật
2.095