Chuyên viên tài chính là gì?

Chuyên viên tài chính hay Chuyên viên tư vấn tài chính (Financial advisor) là người hỗ trợ công ty đầu tư tài chính và quản lý tài sản. Ngoài ra, Financial advisor còn xử lý các vấn đề liên quan đến bảo hiểm của khách hàng và giúp họ lập kế hoạch toàn diện về các khoản đầu tư trong tương lai. Chuyên viên tư vấn tài chính làm việc cho các tổ chức hoặc công ty, đôi khi là làm việc tự do. Để biết thêm thông tin về mô tả công việc cũng như yêu cầu của nghề này, hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Chuyên viên tư vấn tài chính tự do thường hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ đưa ra các quyết định tài chính trong khi những người làm việc cho một công ty sẽ chỉ làm việc cho tổ chức đó và giới hạn lĩnh vực làm việc. Khách hàng tìm đến Financial advisor chủ yếu khi họ đang có kế hoạch đầu tư lớn, chẳng hạn như đầu tư cổ phiếu, bất động sản, kinh doanh,... Một số khách hàng thì đầu tư vào bảo hiểm để tiết kiệm cho tương lai.

Công việc và trách nhiệm của chuyên viên tư vấn tài chính:

- Gặp gỡ khách hàng để nắm bắt kế hoạch đầu tư trong tương lai của họ và ghi chép lại.

- Nhận báo cáo chi tiết của khách hàng để xác định thu nhập, chi phí, khả năng chấp nhận rủi ro, bảo hiểm, tình trạng thuế và các mục tiêu tài chính của họ.

- Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt trên thị trường trên cơ sở ngân sách của khách hàng.

- Thảo luận với khách hàng cơ hội và rủi ro đầu tư liên quan đến khoản đầu tư cụ thể.

- Cung cấp thông tin mới nhất đến khách hàng về xu hướng ngành hiện tại và dự báo giá trị thị trường của tài sản trong tương lai mà họ đang muốn đầu tư.

- Theo dõi và báo cáo và các đánh giá thu thập được.

- Chuyên viên tư vấn tài chính cũng có thể bán các sản phẩm tài chính như quỹ chung, bảo hiểm, trứng khoán và trái phiếu cho khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng mở tài khoản cho mục đích thương mại đặc thù.

- Đánh giá lại kế hoạch định kỳ để theo sát sự biến động về tình hình tài chính, sự biến động kinh tế để xác định có cần thay đổi kế hoạch hay không.

- Trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến kế hoạch đầu tư của khách hàng cũng như cũng cấp cho họ tài liệu để tham khảo trong tương lai.

3.160