Có được chứng thực sơ yếu lý lịch nơi tạm trú?

Bạn đọc Nguyễn Văn Bảy (TP HCM) hỏi: "Tôi đăng ký thường trú tại Quảng Nam nhưng tôi làm việc và đăng ký tạm trú tại quận 2, TP HCM. Nay tôi cần chứng thực sơ yếu lý lịch để đi làm. Tôi có được chứng thực sơ yếu lý lịch tại TP HCM không hay phải về Quảng Nam?".

TS Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch sáng lập hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam - trả lời: Theo hướng dẫn tại Công văn số 1520 do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành năm 2014 thì UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai sơ yếu lý lịch. Người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch.

Tại điểm b khoản 4 điều 24 Nghị định 23/2015 cũng quy định thủ tục chứng thực chữ ký được áp dụng trong trường hợp chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân.

Vì vậy hiện nay, chứng thực sơ yếu lý lịch cá nhân chỉ chứng thực chữ ký, không phải chứng thực nội dung. Người yêu cầu chứng thực chữ ký phải chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản mà mình ký để yêu cầu chứng thực chữ ký.

Theo khoản 5 điều 5 Nghị định 23/2015, việc chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

Điều luật trên cũng quy định việc chứng thực chữ ký trong tờ khai sơ yếu lý lịch được thực hiện tại một trong các địa điểm sau: phòng tư pháp huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh; UBND xã, phường, thị trấn. Do đó, người yêu cầu chứng thực sơ yếu lý lịch có thể thực hiện thủ tục tại phòng tư pháp huyện, quận hoặc UBND xã, phường nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

2.498