Cơ quan nào giải quyết yêu cầu thi hành án?

Tòa án huyện A đã ra quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa tôi và ông B với nội dung ông B phải trả tôi số tiền 50 triệu đồng vào tháng 3/2018. Nay đã quá hạn, tôi nhiều lần đòi nhưng B vẫn chưa chịu trả. Tôi có thể yêu cầu cơ quan nào giải quyết?

Câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

Điều 31 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định về tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án như sau:

“1. Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan. 

Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi. 

2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu; 

b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu; 

c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; 

d) Nội dung yêu cầu thi hành án; 

đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; 

e) Ngày, tháng, năm làm đơn; 

g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có. 

3. Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của người lập biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu. 

...”

Với trường hợp của bạn, vì Quyết định công nhận sự thỏa thuận của Tòa án huyện A có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành, ông B đã vi phạm thời hạn trả nợ, nên bạn có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói; hoặc gửi đơn qua bưu điện đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện A để được xem xét, giải quyết.

Ảnh minh họa (Internet)

Trường hợp làm đơn yêu cầu thi hành án thì đơn phải có các nội dung sau đây: Tên, địa chỉ của người yêu cầu; tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu (ở đây xác định là Chi cục thi hành án dân sự huyện A); tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án; nội dung yêu cầu thi hành án; thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có; ngày, tháng, năm làm đơn; chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn.

Trường hợp bạn hoặc người được ủy quyền trực tiếp trình bày bằng lời nói thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện A sẽ lập biên bản ghi nhận yêu cầu thi hành án; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu.

Bạn hoặc người được ủy quyền còn phải nộp quyết định của Tòa án về công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, tài liệu khác có liên quan cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện A để được thụ lý giải quyết.

Nguyễn Cường

Theo Kiểm sát
2.103 

Nguyễn Việt Hoàng Nguyễn Thanh Thụy Lê Văn Đại Công Hùng Trần Phạm Duy Ninh Phuoc Huu Vũ Mạnh Tuân Vũ Mạnh Tuân Lê Hữu Hưng Nguyễn Vũ Dũng Trần Thế Hiển Nguyễn Huy Triệu Hiếu Khánh Trần Ngọc San Trần Văn Cơ Nguyễn Phú Cường Nguyễn Văn Nam Trần Thanh Hậu Nguyễn Bùi Quốc Linh Trần Minh Tiến Đinh Văn Long Nam Huynh Thanh Pham Dinh Hoa Thân Minh Hải Phạm Văn Hiến Vương Văn Thắm Đồng Mộng Na Cao Thị Hồng Nhung Lương Ngọc Hà Mi Nguyễn Thị Kim Ngân Lê Thị Nhật Lệ Nguyễn Hoàng Hà Nguyễn Thị Huyền Trang BÀN THỊ TÂM Mai Thị Tuyết Lê Thị Hồng Hạnh Đặng Thị Mẫn Nguyễn Thị Nguyệt Quỳnh Giao Đào Võ Thuỳ Vân Nguyễn Thị Hà Hoàng Thùy Linh Nguyễn Thị Xuân Trang Huỳnh Thị Như Mai Trịnh Trân Trân Vũ Thị Nhung Nguyễn Thị Lan Hương Bùi Thị Thanh Thủy Nguyễn Ngọc Trâm Nguyễn Trần Khánh Lộc Nguyễn Thanh Ngân Nguyễn Thị Thu Hằng Lê Thị Cẩm Hồng Le Thuy Trang Nhan Hương Giang Huỳnh Thị Thiên Thư Đậu Thị Duyên Trịnh Thị Ngọc Ánh Bùi Thị Thanh Thảo Nguyễn Thị Bằng Trần Thị Huyền Anh Trần Thị Thanh Tâm Trương Quỳnh Hương Đặng Nhã Thanh Tuyền Lê Duy Quỳnh Anh Đặng Khánh Hoài Đoàn Thị Phương Trinh Trịnh Vũ Thủy Tiên Trần Thị Kim Ngân Đinh Thị Xuân Thúy Nguyễn Thị Phương Phan Nhật Vi Trương Thuỳ Mỵ Trương Thị Kim Oanh Nguyễn Thanh Ngân Lê Thủy Nguyên Nhi Hà Kiều Bùi Thị Ngọc Thi Trần Thị Dung Trương Thùy Mỵ Huỳnh Ngọc Hiền Nguyễn Thị Thùy Duyên Trần Huyền Trang Mai Đức Quỳnh Anh Lê Thị Mỹ Nữ Nguyễn Thị Thuỳ Dương Nguyễn Thị Lan Hương Nguyễn Thị Hoa Thắng Nguyễn Thị Trinh Lê Thị Kim Cúc Trần Minh Thư Đặng Thị Mỹ Duyên Nguyễn Thị Hà Phương Lê Thị Kim Thuận