Có tính giảm phí dự phòng khi giảm giá dự thầu?

Trường hợp gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định, theo đơn giá điều chỉnh và nhà thầu có đề xuất giảm giá nhưng không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu”.

Ông Quảng Hoàng Tùng (Đà Nẵng) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống như sau:

Bên mời thầu tổ chức mời thầu gói thầu xây lắp theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ, hợp đồng theo hình thức đơn giá cố định. Hồ sơ mời thầu yêu cầu các nhà thầu chào giá dự thầu thành 2 phần: Phần chào giá theo khối lượng công việc hạng mục mời thầu và phần dự phòng phí.

Nhà thầu A chào giá dự thầu 55 tỷ đồng, trong đó 53 tỷ đồng là giá chào cho các khối lượng công việc hạng mục mời thầu theo hồ sơ mời thầu và 2 tỷ đồng cho dự phòng phí. Nhà thầu có thư giảm giá 4 tỷ đồng trên giá dự thầu (không ghi giảm cụ thể cho hạng mục nào dự thầu).

Tổ chấm thầu khi xác định đơn giá dự thầu sau giảm giá của nhà thầu A thì có 2 quan điểm:

- Quan điểm thứ 1: Phần giảm giá 4 tỷ đồng của nhà thầu được tính giảm đều trên giá dự thầu, vì vậy phần dự phòng phí cũng giảm theo.

- Quan điểm thứ 2: Phần giảm giá 4 tỷ đồng của nhà thầu được tính giảm đều trên hạng mục dự thầu mà nhà thầu liệt kê tham gia, không tính giảm cho dự phòng phí do dự phòng phí không phải là hạng mục dự thầu. Vì vậy phần dự phòng phí là cố định, không điều chỉnh giảm giá.

Cả hai quan điểm đều dẫn đến tổng giá dự thầu sau giảm giá của nhà thầu A là bằng nhau. Tuy nhiên, đơn giá cố định cho từng công việc, sau khi điều chỉnh giảm giá là khác nhau theo hai quan điểm trên.

Điều này dẫn đến việc thanh toán cho nhà thầu sau này (nếu trúng thầu) là khác nhau.

Ông Tùng hỏi, quan điểm nào chuẩn xác trong trường hợp này?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 14.3 Chương I của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì có thể ghi trực tiếp vào đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính hoặc đề xuất riêng trong thư giảm giá.

Trường hợp giảm giá, nhà thầu phải nêu rõ nội dung và cách thức giảm giá vào các công việc, hạng mục cụ thể nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu”.

Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu”.

Theo đó, trường hợp gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và nhà thầu tham dự thầu có đề xuất giảm giá nhưng không nêu rõ cách thức giảm giá thì được hiểu là nhà thầu giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục nêu trong cột “Mô tả công việc mời thầu”, theo đó việc giảm giá không xét cho phần chi phí dự phòng.

Theo Chinhphu.vn
2.161 

Lê Quốc Hùng Hoàng Nhật Anh Phùng Việt Hưng Nguyễn Trung Hiếu Phạm Nguyễn Toàn Nghĩa Nguyễn Việt Cường Đào Trọng Quân Nguyễn Viết Dũng Nguyễn Đình Long Nguyễn Minh Quân Trương Ngọc Khánh Nguyễn Đức Thống Lê Văn Phi nguyễn huy hoàng Mai Hồng Quân Nguyễn Trung Hiếu Lê Đức Bảy Thái Nguyễn Việt Hoàng Thành Long Tô Xuân Thành Chí Hoàng Văn Nhất Đỗ Quốc Quang Huy Phạm Duy Thắng Ngô Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn Vũ Minh Quang Nguyễn Thị Thanh Hàng Lê Thanh Thảo Nguyễn Thị Ngọc Tươi Nguyễn Thị Cẩm Nhung Lê Thị Hồng Trang Bùi Thị Thanh Huyền Trương Thị Kim Tiền Nguyễn Mỹ Ngọc Đinh Thị Duyên Lê Thị Thu Thảo Đỗ Thùy Ngân Nguyễn Trương Ngọc Thi Lê Thị Liên Châu Mỹ Ngọc Nguyễn Huỳnh Tú Quỳnh Lê Thị Lệ Huyền Nguyễn Thị Ý Nhi Trần Ngọc Thùy An Phạm Hoàng Thanh Vy Nguyễn Trần Quỳnh Trang Phan Thuỳ Uyên Linh Thạch Thị Thu Phạm Ngọc Quỳnh Như Nguyễn Thị Thanh Tuyết Hoàng Thị Vân Anh Ngô Thị Ánh Tuyết Lê Thanh Thảo Lý Thị Thanh Sang Chastine Enriquez LƯƠNG THỊ KIM THOA Ngô Thanh Khánh Vân Huỳnh Thị Diễm Quỳnh Hồ Phương Thảo Lê Thị Lan Anh Lê Thị Tuyết Chu Mai Linh Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Chiêu Đan Huỳnh Thu Ngân Thư Nguyễn Ngọc Minh Thư Vũ Hồng Ngọc Trương Cẩm Chi Nguyễn Thị Hồng Quyên Lê Thị Kiều Khanh Nguyễn Huỳnh Quý Duyên Trần Thị Ngọc Bích Đường Huyền Trang Nguyễn Khánh Linh Nguyễn Thị Hoa Lâm Thành Nhụy Hoa Thủy Cầm Nguyễn Vũ Hoàng Thị Thùy Dung Nguyễn Thị Thanh Mai Dương Lê Gia Hợp Hoàng Thị Hằng Nguyễn Thị Thanh Loan Phạm Diệp Hoàng Vy Lương Thị Minh Thi Võ Nguyễn Duyên Hảo