Con cái ngược đãi cha mẹ có được hưởng thừa kế di sản không?

Chồng cũ của tôi mất khi tôi 35 tuổi, chúng tôi không có con nên tôi đi bước nữa và có một người con chung năm nay đã 28 tuổi. Nay, tôi bị bệnh hiểm nghèo phải nằm một chỗ, lúc đau ốm tôi vẫn thường xuyên bị con trai tôi ngược đãi, đối xử thậm tệ, không có tình người, thậm chí bắt tôi viết di chúc để được quyền hưởng di sản thừa kế. Xin hỏi khi tôi chết người con của tôi có được hưởng di sản thừa kế của tôi không? (Ban đọc N. H. H. Thái Bình).

 Luật sư tư vấn:

Theo khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định những người không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

con-cai-nguoc-dai-cha-me-vi-dau-nen-noi-54-3626-5cdde98ea0693

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngoài ra, tại khoản 2 điều luật này còn quy định:

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Như vậy, trong trường hợp khi bà chết không để lại di chúc mà có căn cứ để xác định người con của bà đã “vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản”, thì người con này sẽ không được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật. 

Còn trường hợp bà biết rõ là người con đối xử không tốt với mình nhưng bà vẫn viết di chúc để lại di sản thừa kế cho người con của mình (theo khoản 2 Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015) thì ý nguyện của bà vẫn được thực thi, có nghĩa rằng người con của bà vẫn được hưởng di sản thừa kế của bà.

Luật sư Phạm Thị Thu

2.343