Con đường từ Cử nhân luật trở thành Thủ tướng Chính phủ gian nan như thế nào?

Làm người đứng đầu Chính phủ phải có đầy đủ những yếu tố, tố chất của một lãnh đạo tài ba. Chắc hẳn rất nhiều người đang thắc mắc, để trở thành Thủ tướng Chính phủ phải trải qua những bước nào, cần những điều kiện gì để được làm Thủ tướng… NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT sẽ chia sẻ một số quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, về chức danh này.

Theo quy định của Luật Tổ chức chính phủ 2015 thì điều kiện để trở thành Thủ tướng “rất đơn giản”, chỉ bao gồm 03 điều kiện:

- Là đại biểu Quốc hội;

- Được Chủ tịch nước đề nghị vào ghế Thủ tướng ;

- Và được Quốc hội bỏ phiếu bầu chọn làm Thủ tướng.

Điều kiện thì có vẻ ít, nhưng để đáp ứng được các điều kiện trên lại là một quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng của mỗi cá nhân.

Đầu tiên, để trở thành một Đại biểu Quốc hội thì phải cần những điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội như sau:

- Là công dân Việt Nam.

- Từ đủ 21 tuổi trở lên.

- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

- Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Khi bạn đã là một Đại biểu Quốc hội, có nghĩa là bạn đã đáp ứng được 1/3 điều kiện để có thể ngồi vào ghế Thủ tướng Chính phủ rồi. Còn 2/3 còn lại bạn phải cố gắng trong quá trình công tác của mình, được thể hiện bởi hiểu quả làm việc như công sức đóng góp, thành tích phải thật sự nổi trội, là một người có tư duy và tư chất lãnh đạo. Như vậy bạn mới có cơ hội được Chủ tịch nước đề cử vào danh sách bầu cử Thủ tướng.

Vào danh sách này rồi, bạn phải là người xuất sắc nhất, tín nhiệm nhất mới được Quốc hội bầu vào ghế Thủ tướng.

Để đứng đầu một Chính phủ, là người chèo lái, vận hành cả bộ máy hành chính của một quốc gia đòi hỏi bạn phải là một người thật sự xuất sắc, đặc biệt, nổi trội so với phần còn lại. Chính vì vậy, ngoài việc có tấm bằng cử nhân luật hay bất kì trình độ học vấn nào khác, bạn phải thật sự nổ lực ngay từ còn đi học để có được những thành tích xuất sắc nhất, nổi trội nhất thì bạn mới có cơ hội đạt được giấc mơ mà nhiều người mơ, đó là làm Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, khi ngồi vào ghế Thủ tướng, bạn phải là người đưa ra những quyết sách quan trọng với đất nước, thường xuyên phải ban hành văn bản, tham gia xây dựng pháp luật ở Việt Nam, nên với cái nền là một Cử nhân luật hay cao hơn là Thạc sỹ hay Tiến sỹ Luật thì bạn đang có lợi thế hơn với những người khác đấy.

 

 

 

 

Theo NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
2.227 

Bình luận:


Hình mã xác nhận