Công bố kế hoạch Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành Kế hoạch 579/KH-TANDTC ngày 17 /12/ 2019 về tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020.

Các điểm cầu và đại biểu

Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến.

Địa điểm tổ chức hội nghị có nhiều điểm cầu. Điểm cầu Trung tâm tại hội trường tầng 2 trụ sở TANDTC; các điểm cầu khác tại TAQS Trung ương, Học viện Tòa án các TANDCC, TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện.

Thời gian tổ chức hội nghị dự kiến một ngày, cụ thể là ngày 6 /1 / 2020. Sáng từ 8g30 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 17 g.

Khách mời tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có bà Nguyễn Thị Kim Ngân Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị; đại diện lãnh đạo Chính phủ và một số bộ ban ngành ở Trung ương như Ban Nội chính, Bộ Công an, VKSNDTC, Hội Luật gia, Liên đoàn Luật sư…

Đại biểu TAND tham gia hội nghị bao gồm:

Tại điểm cầu trung tâm: Lãnh đạo và Thẩm phán TANDTC, lãnh đạo cấp vụ, trưởng phòng các phòng nghiệp vụ của các đơn vị thuộc TANDTC, đại diện các đơn vị trình bày tham luận và tập thể cá nhân được trao thưởng.

Điểm cầu TANDCC Hà Nội gồm: Lãnh đạo và Thẩm phán TANDCC tại Hà Nội, lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng của TANDCC tại Hà Nội, lãnh đạo Ủy ban thẩm phán TAND thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các TAND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, công chức có chức danh Tư pháp và các đơn vị thuộc TANDCC tại Hà Nội và TAND thành phố Hà Nội.

Điểm cầu TAQS Trung ương, Học viện Tòa án, các TANDCC tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện, TAQS cấp quân khu và TAQS cấp khu vực gồm: Lãnh đạo và công chức có chức danh tư pháp của đơn vị.

Riêng điểm cầu tại Học viện Tòa án tùy điều kiện cụ thể có thể triệu tập thêm các học viên, sinh viên đang theo học tại Học viện; đối với các TAQS khu vực chưa triển khai điểm cầu truyền hình hội nghị thì lãnh đạo, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký TAQS khu vực tham dự hội nghị tại điểm cầu TAND cấp huyện mà đơn vị đóng trụ sở làm việc.

Chương trình và nội dung

Buổi sáng: Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đại diện lãnh đạo TANDTC trình bày tóm tắt Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án.

Trình chiếu video clips về 10 sự kiện tiêu biểu trong năm 2019. Trình bày ba tham luận, sau đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2019 tiến hành các thủ tục công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích cao năm 2019.

Hội đồng thi đua khen thưởng phát động phong trào thi đua năm 2020.

Buổi chiều: Trình bày dự thảo Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TANDTC về lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các TAND.

Trình bày dự thảo Chỉ thị của Chánh án TANDTC về công tác năm 2020 của các TAND.

Báo cáo tổng hợp thực tiễn thi hành pháp luật về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; về áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời và rút kinh nghiệm công tác xét xử thông qua đợt kiểm tra công tác nghiệp vụ của TANDTC đối với các TANDCC và một số tòa án địa phương.

Các đại biểu tại các điểm cầu phát biểu thảo luận về nội dung các văn bản nêu trên theo điều hành của lãnh đạo TANDTC tại điểm cầu trung tâm.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình kết luận và bế mạc hội nghị.

Tags:
Tòa án
2.078