CSGT phạt 300.000 đồng lỗi không bật xi nhan đúng không?

Phạt từ 300.000 – 400.000 đồng nếu xe máy chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ.

Hỏi:

Vừa rồi, em đi xe máy đến ngã tư có tín hiệu đèn, sau khi có tín hiệu đèn xanh, em rẽ trái thì bị CSGT thổi phạt với lỗi không bật đèn xi nhan khi chuyển hướng với mức phạt 300.000 đồng. Xin hỏi, mức phạt như vậy có đúng không và các mức phạt khi không bật đèn xi nhan được luật quy định như thế nào?

(lambinhchidenhat@....)

Trả Lời:

Hiện nay, các quy định về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ được áp dụng theo Nghị định 46/2016. Theo đó, lỗi không bật xi nhan khi chuyển hướng, chuyển làn của các phương tiện bị phạt như sau:

Đối với người điều khiển ô tô

- Phạt từ 300.000 – 400.000 đồng nếu chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước (Theo điểm a Khoản 2 Điều 5).

- Phạt từ 600.000 – 800.000 đồng nếu chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ (Theo điểm c Khoản 3 Điều 5).

- Phạt từ 800.000 – 1.200.000 đồng nếu chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc (Theo điểm h Khoản 4 Điều 5).

Đối với người điều khiển xe máy

- Phạt từ 80.000 đồng – 100.000 đồng nếu chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước (Theo điểm a Khoản 2 Điều 6).

- Phạt từ 300.000 – 400.000 đồng nếu chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ (Theo điểm a Khoản 4 Điều 6).

Như vậy, trường hợp của bạn đi xe máy chuyển hướng không có tín hiệu bị phạt 300.000 đồng là đúng.

LÊ HUY

2.206