Cử nhân luật cần làm gì để trở thành Thư ký Tòa án?

(có 10 đánh giá)

Thư ký Tòa án là một nghề mà nhiều bạn cử nhân luật hướng đến khi ra trường. Vậy cử nhân luật cần làm gì để trở thành Thư ký Tòa án? Bài viết sau đây Nhân Lực Ngành Luật sẽ trả lời câu hỏi đó.

>> Điểm chuẩn đại học ngành Luật năm 2021 (Đầy đủ nhất)

1. Cử nhân luật cần làm gì để trở thành Thư ký Tòa án?

Thư ký Tòa án là người có trình độ cử nhân luật trở lên được Tòa án tuyển dụng, được đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án và bổ nhiệm vào ngạch Thư ký Tòa án. (Theo khoản 1 Điều 92 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014)

Và để trở thành Thư ký Tòa án thì cử nhân luật sẽ phải thực hiện các bước sau đây:

- Bước 1: Thi tuyển công chức ngành Tòa án. Kế hoạch tuyển dụng công chức ngành Tòa án sẽ do từng tòa án công bố.

- Bước 2: Sau một khoảng thời gian công tác nhất định, công chức ngành Tòa án sẽ được cử đi đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án.

- Bước 3: Sau khi được đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án thì sẽ được bổ nhiệm vào ngạch Thư ký Tòa án.

Cử nhân luật cần làm gì để trở thành Thư ký Tòa án?

Cử nhân luật cần làm gì để trở thành Thư ký Tòa án? (Hình từ internet)

2. Các ngạch Thư ký Tòa án hiện nay

Hiện hành, các ngạch Thư ký Tòa án bao gồm:

- Thư ký viên;

- Thư ký viên chính;

- Thư ký viên cao cấp.

Tiêu chuẩn, điều kiện và việc thi nâng ngạch Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định. (Theo khoản 1 Điều 92 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014)

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án

Thư ký Tòa án có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Làm Thư ký phiên tòa, tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định của luật tố tụng;

- Thực hiện nhiệm vụ hành chính, tư pháp và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh án Tòa án.

 (Theo Khoản 1 Điều 92 Luật Tổ chức tòa án nhân dân 2014)

Căn cứ pháp lý:

- Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014

(có 10 đánh giá)
Diễm My
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.635