Đa dạng hoạt động giới thiệu việc làm cho người lao động

Thời gian qua, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động luôn được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định (Sở Lao động- Thương binh & Xã hội Nam Định) triển khai, thực hiện với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả.

Xác định công tác giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả giải pháp, các chương trình, dự án về việc làm, phát triển thị trường lao động. Trong đó, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động luôn được chú trọng quan tâm.

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm

Theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định, năm 2018, trung tâm đã tư vấn cho hơn 44,6 nghìn lượt người, vượt xa so với ước thực hiện năm 2017 tới hơn 30%. Tất cả số người được tư vấn việc làm, học nghề cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, cho lao động lần đầu, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước đều tăng từ 20% cho đến trên 30% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Để giúp người lao động tìm được việc làm, trung tâm thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc, đa dạng các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Trung tâm tổ chức các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng như: phát qua loa truyền thanh; phối hợp với đài phát thanh các huyện, thành phố tuyên truyền về lao động, việc làm; tổ chức các buổi tư vấn, tọa đàm, hội thảo trực tiếp với người lao động tại các địa phương. Thường xuyên phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, các tổ chức đoàn thể tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối đầu ra cho lao động sau đào tạo. Tích cực liên hệ, phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động địa phương. Cấp phát tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… Qua đó, đã giúp người lao động dễ dàng đăng ký, tra cứu thông tin, tìm kiếm việc làm trước yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Năm 2018, trung tâm đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm cố định vào ngày mùng 10 hàng tháng và 6 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Nam Định, Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghiệp Nam định và tại các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Xuân Trường. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu tìm việc làm; tư vấn cho người lao động thất nghiệp về chính sách pháp luật lao động, về thông tin thị trường lao động chung của cả tỉnh để người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động.

Trung tâm đã thực hiện tư vấn tập thể cho học sinh, sinh viên các trường nghề trên địa bàn tỉnh để các em sớm hiểu rõ về thông tin thị trường lao động chung của tỉnh; hướng dẫn cho 6.400 người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và tham mưu cho lãnh đạo Sở các quyết sách hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Ngoài ra, trung tâm còn duy trì hoạt động trang thông tin điện tử vieclamnamdinh.com nhằm cung cấp các văn bản pháp luật về lao động việc làm, thông tin hồ sơ người tìm việc và thông tin việc làm trống cho người lao động, thu hút khoảng 500 nghìn lượt người truy cập khai thác thông tin mỗi năm.

Với những hoạt động tích cực, bình quân mỗi năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tư vấn về việc làm cho hàng chục nghìn lượt người và giới thiệu việc làm cho hàng nghìn lao động làm việc trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài.

Tuy nhiên, theo đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, công tác giới thiệu việc làm cho người lao động hiện nay vẫn còn một số khó khăn. Nhiều doanh nghiệp còn coi nhẹ việc thông báo tình hình biến động lao động theo quy định của pháp luật nên việc khai thác, thu thập thông tin thị trường lao động gặp khó khăn. Phần mềm cơ sở dữ liệu về cung cầu lao động còn hạn chế đã ảnh hưởng đến việc cập nhật và khai thác thông tin ở cơ sở dữ liệu. Điều kiện tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp yêu cầu ngày càng cao, có xu hướng ưu tiên lao động nữ, lao động trẻ, nhất là các ngành may mặc, điện tử nên khó khăn trong việc giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động nam và người lao động lớn tuổi.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lao động, việc làm. Tích cực khai thác thị trường lao động trong và ngoài tỉnh; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm giúp người lao động tìm được việc làm phù hợp, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

2.153 
Click vào đây để xem danh sách 151 Việc làm Nam Định đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Việc làm Nam Định
Click vào đây để xem danh sách 151 Việc làm Nam Định đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Việc làm Nam Định

Lê Anh Vũ Ngô Quang khải Quang Chánh Lưu Hoàng Trung Hiếu Đỗ Cao Thắng Lê Đức Thọ Lê Huỳnh Thế Bảo Trần Văn Sang Nguyễn Hoàng Minh Trí Nguyễn Huy Hoàng Lê Thảo Nghi Nguyễn Châu Phong Phạm Phụng Hoàng Tiên Đỗ Cao Thắng Lê Huy Công Hồ Viết Quý Trần Minh Cảnh Nguyễn Ngọc Thiện ĐÀO THÁI PHƯƠNG VÕ TRẦN TIẾN Nguyễn Trường Kiếm Huỳnh Đình Hiền Nguyễn Ích Thế Đỗ Đức Anh Huỳnh Uy Danh Nguyễn Văn Long Nguyễn Phúc Nguyên Dương Văn Tiến Phạm Thị Nhi Nguyễn Thị Cẩm Nguyễn Thị Thu Trang Trương Lê Ngân Giang Nguyễn Thị Hải Vân Trần Kim Thư Phạm Thị Hồng Thúy Nguyễn Thị Thu Hường Lữ Thị Huyền Hồ Thị Bạch Huê Nguyễn Khánh Linh Nhâm Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Mai Linh Phan Thị Diệu Minh Hương Võ Lê Quỳnh Như Ngọc Lê Thị Phương Uyên Nguyễn Ngọc Bích Châu Nguyễn Thị Thu Hiền Quách Thiếu Hiệp Hồ Thị Tâm Cao Minh Trang Nguyễn Thị Hương Giang Phạm Thị Hận Nguyễn Thị Phương Anh Đỗ Thị Thúy Hằng Trần Thị Quỳnh Chi Ngô Hải An Lý Thị Thu Hiền Trần Thị Thúy Vân Huyền Chi Nguyễn Lê Bùi Thu Uyên Trần Ngọc Dung Đoàn Thị Mai Nguyễn Thị Kiều Hoanh Phạm Nguyễn Tố Như Nguyễn Thị Thúy Hường Nguyễn Lê Phước Hiền Vũ Thị Minh Thương Đào Thị Linh Chi Đặng Ngọc Khuê Nguyễn Thị Phương Trần Thị Lan Anh Phan Thùy Linh Nguyễn Thị Thanh Loan Bùi Lan Hương Trang Phạm Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Hồng Thanh Trần Thị Ngọc Thảo Phạm Bùi Thùy Minh Trần Thị Ý My Phạm Hồng Thoan Phan Thị Cẩm Hồng Bhling An Tâm Đặng Thị Thanh Ngân Vi Thị Minh Phượng Nguyễn Khánh Hòa Lê Thị Trang Phan Kim Thoa Huỳnh Kim Oanh Nguyễn Thị Thùy Dương Phan Thị Thanh Tâm Lê Thị Hồng Vinh Đỗ Anh Thư Hà Thị Hằng Hà Thị Cẩm Sương Huỳnh Thị Kim Liên Nguyễn Thị Phương Thảo