Đã đơn giản hóa các điều kiện về năng lực xây dựng

Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng đã đơn giản hóa điều kiện năng lực hoạt động xây dựng để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Theo ý kiến của ông Đỗ Huy (Bắc Giang), một doanh nghiệp mới thành lập mặc dù trong Giấy đăng ký kinh doanh có đầy đủ các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Song muốn hoạt động được trong lĩnh vực liên quan đến xây dựng bắt buộc phải có chứng nhận năng lực của tổ chức, doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành (một dạng giấy phép con).

Như vậy, doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cũng chẳng thể hoạt động vì không có năng lực và kinh nghiệm như trong điều kiện mà Bộ Xây dựng đưa ra.

Trong khi Chính phủ đang đẩy mạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, doanh nghiệp được phép hoạt động trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, thì việc Bộ Xây dựng ban hành điều kiện hoạt động của doanh nghiệp đến lĩnh vực xây dựng như vậy không phù hợp.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Đỗ Huy đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bãi bỏ điều kiện (giấy phép con) nhằm sớm giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Phụ lục IV Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư thì hoạt động xây dựng là hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Theo đó, tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng phải đáp ứng được điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

Để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó đã thực hiện việc đơn giản hóa điều kiện năng lực hoạt động xây dựng như không quy định số lượng nhân sự của tổ chức mà chỉ quy định các vị trí phải có cá nhân có năng lực hoạt động xây dựng đảm nhận; đơn giản hóa trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp và nâng thời hạn hiệu lực của chứng chỉ năng lực từ 5 năm thành 10 năm.

Theo Chinhphu.vn
2.158 

Bạch Trí Nghĩa Nguyễn Văn Thọ Trần Trọng Trí Được Nguyễn Nguyễn Ngọc Huy Nguyễn Duy Anh Trung Hoàng Trần Nhựt Trường Trần Duy Quý Nguyễn Thành Lực Diệp Thiện Tuấn Linh Nguyễn Danh Minh Thái Trần Phan Minh Thiện Vũ Minh Đức Hoàng Phương Vũ Bùi Minh Chiến Dương Văn Hùng Trần Trọng Huy Phạm Văn Chiến Tô Nhật Khánh Võ Quốc Vinh Phí Mạnh Hùng Nguyễn Phước Lộc Lê Phước Long Nguyễn Vương Vỹ Nguyễn Duy Hoàng Trương Kim Hà Đặng Giang Phúc Nguyễn Minh Hoàng Thạch Đinh Kim Quang Phúc ĐÀO TUẤN PHƯƠNG Võ Ngọc Thiên Hào Nguyễn Phương Thảo Lường Nhật Lê Trần Thị Thanh Hương Hoàng thị hồng liên Lê Thị Ngọc Trâm Nguyễn Thị Thu Tiết Trần Hoài Thương TRẦN KHÁNH LINH Nguyễn Thị Thu Ba Đặng Thị Tuyết Mai Hà Thị Ái Nguyên Nguyễn Thị Quỳnh Nga Thu Trang Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nguyễn Vân Anh Phạm Thị Liên Phạm Thị Ngát Phan Vỏ Kim Ngân Vũ Thị Hương Phan Thao Phan Thị Trang Dương Thị Yên Khánh Hoàng Thị Hồng Liên Nguyễn Ngọc Tuyền Linh Đặng Thu Phương Phạm Thị Hồng Doanh Vũ Thị Thanh Tuyền Trần Ngọc Vệ Nguyễn Thị Linh Trần Thị Phi Nhung Nguyễn Ngọc Huyền Cao Thị Hồng Đào Bùi Thị Bích Ngọc Đoàn Việt Anh Nguyễn Thụy Quỳnh Nhi Nguyễn Thị Hải Yến Phúc Thảo Luân Ngọc Anh Đỗ Thị Trang Nguyễn Thị Ngân Hà Phạm Thị Bích Thảo Lê Thị Mộng Vân Bùi Thị Thùy Linh Huỳnh Thị Ánh Tuyết Hoàng Thị Hương Nhi Võ Thị Hồng Cúc Nguyễn Thị Kim Hậu Đắc Thị Hoa Vũ Linh Chi Đoàn Thanh Mai Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Yến Nhi Cao Thị Ngọc Lý Kiều Oanh Lê Thu Thảo Phạm Nguyễn Kiều Oanh Lan Anh Lê Hồng Anh Trương Bảo Ngọc Trần Thị Ngọc Hà Phạm Thị Lương Lê Ánh Nguyễn Lê Hoàng Linh Nguyễn Khánh Huyền Đỗ Lâm Thu Hiền