Điểm mới của các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo BLHS 2015

BLHS 2015 đã có một bước tiến trong kỹ thuật lập pháp đối với việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đời sống kinh tế hiện đại, việc đấu tranh, phòng ngừa các tội phạm về sở hữu trí tuệ luôn được quan tâm không chỉ đối với trong nước, mà còn được quan tâm bởi các đối tác nước ngoài, các thành viên của các hiệp định thương mại thế hệ mới mà VN ký kết và tham gia. Bởi vì, quyền sở hữu trí tuệ luôn tạo ra giá trị thặng dư lớn. Việc các quyền sở hữu trí tuệ này được tôn trọng và bảo vệ góp phần  thúc đẩy hoạt động sáng tạo của các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta đang ở trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. BLHS năm 2015 đã có một bước tiến mới trong kỹ thuật lập pháp đối với việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.  Sau đây là các điểm mới của BLHS 2015 so với BLHS 1999 đối với các tội danh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Related image
Ảnh minh họa

Về tội danh, BLHS năm 2015 đã bãi bỏ “Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp” (Điều 170 LHS 1999). Các tội còn lại gồm: Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Đối với Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

– Điều kiện áp dụng theo Điều 170a BLHS năm 1999 quy định chỉ căn cứ vào quy mô thương mại thì Điều 225 BLHS 2015 đã mở rộng điều kiện áp dụng là một trong các điều kiện sau: Quy mô thương mại; thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng; gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100 tr đến dưới 500 triệu; hàng hóa vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

– Chủ thể thực hiện tội phạm theo Điều 170a BLHS năm 1999 chỉ là cá nhân; Điều 225 BLHS 2015 quy định chủ thể thực hiện là cá nhân và pháp nhân. Pháp nhân vi phạm có thể bị phạt đến 3 tỷ; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm; cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong  một số lĩnh vực hoặc cấm huy động vốn từ 1 đến 3 năm.

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

– Điều kiện áp dụng Điều 171 BLHS 1999 là quy mô thương mại; Điều 226 BLHS năm 2015 quy định điều kiện áp dụng bao gồm một trong các điều kiện:  Quy mô thương mại; thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng; gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100 tr đến dưới 500 triệu; hàng hóa vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

– Chủ thể thực hiện tội phạm theo Điều 171 BLHS năm 1999 chỉ là cá nhân; Điều 226 BLHS 2015 quy định chủ thể gồm cá nhân và pháp nhân. Pháp nhân vi phạm có thể bị phạt đến 5 tỷ; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm; cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong  một số lĩnh vực hoặc cấm huy động vốn từ 1 đến 3 năm.

Có thể nhận thấy, điều kiện áp dụng để xử lý đối với các hành vi thực hiện hai tội danh nêu trên đã mở rộng rất nhiều. Trước đây, điều kiện áp dụng phải là “quy mô thương mại”. Tuy nhiên, không có văn bản nào hướng dẫn để định lượng, định nghĩa thế nào là quy mô thương mại. Trong các hiệp định song phương và đa phương về sở hữu trí tuệ, thương mại, đầu tư mà VN ký kết và tham gia cũng không có quy định cụ thể định lượng “quy mô thương mại”. Điều này dẫn đến việc khó khăn trong việc xử lý hình sự các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

BLHS năm 2015 đã gia tăng các điều kiện áp dụng, ngoài điều kiện về quy mô thương mại còn có các điều kiện khác như “thu lợi bất chính”, “gây thiệt hại cho chủ thể quyền”, “giá trị hàng hóa vi phạm”. Các điều kiện này đều được định lượng cụ thể. Vì vậy, sẽ dễ dàng hơn trong việc áp dụng xử lý các hành vi vi phạm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc này sẽ góp phần thực hiện tốt các cam kết mà VN đã cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP (trước đây là TPP). Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVNFTA)… các hiệp định có yêu cầu rất cao về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và trừng trị các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, với việc pháp nhân thực hiện các tội xâm phạm  quyền sở hữu trí tuệ bị áp dụng các chế tài nghiêm khắc và đa dạng cũng góp phần làm nâng cao nhận thức về các tội này, dễ xử lý hơn, từ đó, các quyền của các chủ thể quyền được tôn trọng và thực thi. Ví dụ, trước đây các doanh nghiệp bán máy tính thường “khuyến mại” thêm các phần mềm vi phạm bản quyền (phần mềm sao chép lậu, bẻ khóa…). Nay, hành vi đó của doanh nghiệp hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự dựa vào giá trị hàng hóa vi phạm.

Ls. Lê Ngọc Sơn

Theo Kiểm sát
2.121 

Nguyễn Thanh Hoàn Nguyễn Thái Hưng Huỳnh Phương Trúc Mai Văn Tiền Nguyễn Hùng Thuận Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Thế Bảo Nguyễn Thành Luân Nguyễn Hải Sơn Vũ Đình Phương Hoàng Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Tính Nguyễn Văn Vũ Bùi Mạnh Giang Nguyễn Thế Bảo Nguyễn Cao Tĩnh Nguyễn Văn Hoàng Dương Văn Tự Hoàng Văn Bình Lê Quý Nhật Nguyễn Huy Anh Tô Quang Dương Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Hải Sơn Đỗ Tuấn Kiệt Nguyễn Văn Thưởng Kiều Thái Việt Võ Hoàng Thiên Lộc Trần Nam Cao Lê Đình Phúc Đoàn Hữu Chính Nguyễn Mạnh Tùng Chu Văn Hùng Quách Tiến Minh Hồ Công Thoại Nguyễn Bảo Sơn Hoàng Thị Mỹ Hậu Nguyễn Thị Ngọc Bích Nguyễn Thu Ngân Huỳnh Thị Mừng Đặng Hoàng Vân Ngô Thị Quỳnh Diễm Hồ Thị Kim Phước Võ Thị Hạnh My Nguyễn Thị Thuý Trinh Đinh Thị Lan Anh Lê Thị Lan Tống Thị Diệu Liên Hồ Thị Hoài An Đặng Nguyên Khánh Trang Mỹ Tiên Đặng Đinh Thị Thanh Lê Thị Thanh Lai Nguyễn Thị Kim Phượng Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Diệu Ánh Lại thị Quỳnh Nguyễn Ngọc Mai Trinh Nguyễn Thị Phương Anh Nguyễn Thị Khánh Huyền Lê Thị Nụ Nguyễn Thị Ngân Nga Bùi Thị Dung Đoàn Thị Hoài Thương Trần Thị Khánh Hà Lê Châu Bảo Anh Nguyễn Ngọc Cầm Nguyễn Đặng Kiều Ngân Phạm Thị Trúc Mai Mai Hương Hà Phương Thảo Chu Minh Thùy Huỳnh Thị Kim Hoa Trần Thị Giang Nguyễn Thị Thu Oanh Đặng Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Ngọc Bích TRẦN LỆ QUYÊN Hoàng Phương Thảo Nguyễn Phạm Bảo Hân Trần Thị Thảo Huyên Mỹ Châu Nguyễn Thị Lê Trang Nguyễn Hồng Việt Nguyễn Văn Thuyết Tạ Thị Tuyết Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nguyễn Hoàng Khải Thi Trần Thị Ngọc Huyền Trần Kim Trang Lê Hoàng Minh Tâm Nguyễn Thị Duyền Nương Hồ Thị Lan Lê Thị Trúc Linh Lâm Hoàng Thuận Yến Huỳnh Thị Nhẹ Chử Thị Bích Nguyễn Thị Yến Ngọc Bùi Hồng Phượng Nguyễn Oanh Đoàn Thu Hà Phạm Thị Phượng Ngân Đinh Thị Phương Chi Phan Thị Hạnh Tống Minh Quỳnh Huỳnh Thị Mỹ Hồng Huỳnh Thị Mừng Trần Diệu Ly Chu Thị Hà Nguyễn Diệu Uyên Trần Thị Huyền Nga Phạm Thị Huyền Trang Lê Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Bích Huyền Phạm Thị Minh Khuyên Trần Thị Hường Trần Diệp Diệp Nguyễn Thị Liên Vũ Thị Mai Trần Thị Hương Đoàn Thị Hạnh Dương Thị Chiến Đào Thị Xuân Hiền Trần Thị Ánh Tuyết Ngô Thị Mai Phan Thị Lương Trần thị ngọc duy NGUYỄN THỊ LIÊN Lại Thị Hồng Cẩm Trần Thị Thanh Thảo Nguyễn Ngọc Thảo Nhi NGUYỄN THỊ THANH THỦY