Doanh nghiệp không tính, trả lương tháng 13 cho người lao động có vi phạm pháp luật lao động hay không?

(có 3 đánh giá)

Cho tôi hỏi hiện nay nếu doanh nghiệp không tính và trả lương tháng 13 cho người lao động thì có vi phạm pháp luật về lao động không ạ? Và nếu người lao động được trả lương tháng 13 thì có tính đóng bảo hiểm xã hội hay không? (Thùy Ngân, Đăk Lăk)

Doanh nghiệp có phải tính, trả lương tháng 13 cho người lao động hay không?

Thông thường lương tháng 13 là một khoản tiền mà người sử dụng lao động trả thêm cho người lao động vào cuối năm. 

Theo điều Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về tiền lương như sau:

“Tiền lương

1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.”

Theo đó hiện nay pháp luật về lao động không quy định về khái niệm “Lương tháng 13”. Tuy nhiên dù pháp luật không bắt buộc doanh nghiệp phải trả lương tháng 13 cho người lao động, nhưng khoản tiền này thường được thỏa thỏa thuận giữa các bên. Vậy nếu tiền lương tháng 13 được quy định trong hợp đồng lao động hoặc được ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể thì doanh nghiệp bắt buộc phải trả cho người lao động.

Doanh nghiệp không tính, trả lương tháng 13 cho người lao động có vi phạm pháp luật lao động hay không?

Doanh nghiệp không tính, trả lương tháng 13 cho người lao động có vi phạm pháp luật lao động hay không? (Hình từ Internet)

Lương tháng 13 có tính là tiền thưởng không?

Về tiền thưởng cho người lao động được quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

“Thưởng

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.”

Theo nó nếu doanh nghiệp trả tiền lương tháng 13 cho người lao động như một khoản tiền thưởng căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc và không được quy định cụ thể tại hợp đồng hay thỏa ước lao động thì được xem là một khoản tiền thưởng.

Lương tháng 13 của người lao động có tính đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP) co quy định:

“Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế của cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây:

...

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công nhận được dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

- Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng;

- Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận;

- Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

- Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

- Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân (bố, mẹ, vợ/ chồng, con) của người lao động;

- Khoản tiền nhận được theo chế độ liên quan đến sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức đảng, đoàn thể;

- Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật;

- Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia, phục vụ hoạt động đảng, đoàn, Quốc hội hoặc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước;

- Khoản tiền ăn giữa ca do người sử dụng lao động chi cho người lao động không vượt quá mức quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần;

- Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.”

Theo đó tiền lương tháng 13 của người lao động vẫn sẽ được tính đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

(có 3 đánh giá)
Diễm Quỳnh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.306