Gây thiệt hại như thế nào bị sa thải

Bất kì hành động gì cũng có sai số, bất kì sản phẩm nào cũng có độ lệch chuẩn của riêng nó. Tuỳ vào trường hợp mà độ lệch chuẩn có được chấp nhận hay không. Trong lao động cũng vậy, đôi khi trong quá trình làm việc, xảy ra sai sót gây ra thiệt hại cho công ty. Theo quy định hiện hành cũng như theo hợp đồng lao động kí kết thì tuỳ vào mức độ thiệt hại thì pháp luật sẽ có những quy định, chế tài khác nhau. Vậy có trường hợp nào gây thiệt hại mà đến mức phải bị chấm dứt hợp đồng lao động hay không?

Kỷ luật lao động theo quy định hiện nay có 03 hình thức: Khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương, cách chức và sa thải. Sa thải được cho là mức xử lý kỷ luật nặng nhất trong quan hệ lao động. Bởi khi đó, quyền và nghĩa vụ giữa các bên sẽ không còn liên quan đến nhau.

Điều 126 Bộ luật Lao động 2012 quy định các trường hợp được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 127 của Bộ luật này;

3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

 

Trong đó tại Khoản 1 có quy định áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải, nếu người lao động có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động có thể áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 130 Bộ luật Lao động 2012, thiệt hại nghiêm trọng trong quan hệ lao động được xác định là thiệt hại có giá trị từ 10 tháng lương tối thiểu vùng trở lên. Mức lương tối thiểu vùng này được tính, căn cứ vào thời điểm xảy ra thiệt hại.

Theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng hiện tại là:

Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I: 4.420.000 đồng/tháng;

Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II: 3.920.000 đồng/tháng;

Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III: 3.430.000 đồng/tháng;

Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng.

Như vậy, với mức lương tối thiểu vùng được quy định hiện hành như trên, thì tuỳ vào khu vực lao động mà người lao động làm việc, tuỳ mức độ thiệt hại được tính thì hình thức kỷ luật sa thải sẽ được áp dụng tương ứng như quy định kể trên.

 

 

 

Trương Nguyễn Thạch
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.595