Giải quyết việc làm cho hơn 17 ngàn lao động Đồng Nai

Trong quý I-2019, toàn tỉnh Đồng Nai đã giải quyết việc làm cho hơn 17 ngàn người lao động, đạt trên 21,7% so với kế hoạch năm, giảm 2,1% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, có hơn 13 ngàn người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp; hơn 4,2 ngàn người được giải quyết việc làm thông qua việc lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội…

Riêng tháng 3-2019, toàn tỉnh có hơn 2 ngàn người được hưởng trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ đầu năm đến nay lên hơn 6 ngàn người, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Mục tiêu của tỉnh trong quý
II-2019 sẽ giải quyết việc làm cho 23 ngàn người. Để hoàn thành mục tiêu này, Sở Lao động - thương binh và xã hội sẽ tiếp tục thực hiện các sàn giao dịch việc làm cố định lẫn lưu động đến từng địa phương, đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ người cần việc tiếp cận dễ dàng với nhà tuyển dụng…

2.151 

Lê Khánh Duy Nguyễn Hữu Bách Vũ Ngọc Bánh Nguyễn Tiến Hưng Trần Văn Hoa Vũ Xuân Hoàng Vũ Văn Vân Trần Minh Duy Đào Văn Hảo Nguyễn Minh Tú Trần Bá Đạt Nguyễn Minh Tấn Nguyễn Hồng Đăng Hà Mẫn Đạt Võ Đức Viên Khang Kiều Thanh Phú Nguyễn Hoài Nam Đỗ Hiệp Trịnh Phước Toàn Trần Minh Thuận Hồ Hữu Tài Trương Quốc Hùng Phạm Đăng Khoa Đặng Anh Khoa Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Minh Tấn Nguyễn Thanh Lam Nguyễn Thị Thùy Dương Đỗ Thị Bé Trâm Đặng Trần Mỹ Huyền Kiều Thị Nguyệt Phương Trương Thanh Bình Vũ Thị Khánh Ly Trần Thị Diệu Linh Chung Thị Hiền Nguyễn Thị Huỳnh Giao Đinh Thị Bé Trần Lê Vân Hà Nguyễn Thùy Ngân Trần Thị Yến Bùi Thị Bích Tiên Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Thị Đoan Hà Trần Thị Kiều Trang Trần Thị Quý Đặng Thị Thanh Hường Tạ Ngọc Phương Trinh Đặng Như Ngọc Võ Thị Trúc Ly Trần Ngọc Nữ Nguyễn Phương Thúy Lê Bảo Ngọc Nguyễn Thị Mai Nhi Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Thuỳ Linh Ngô Thị Hồng Phượng Trương Ngọc Thảo Quỳnh Nguyễn Trịnh Tố Nhi Hảo Nguyễn Đinh Ngọc Vũ Thị Thúy Nguyễn Thị Ái Huệ Nguyễn Thùy Linh Bùi Thị Thùy Nguyễn Tuyên Trần Hoàng Yến Thu Trang Nguyễn Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Ngọc Thạch Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Kim Oanh Nguyễn Thị Kim Oanh Nguyễn Thị Phương Anh Hồng Hạnh Phan Thị Kim Nhị Bùi Thị Như Ý Nguyễn Thị Ngân Hồ Thị Mỹ lệ Nguyễn Thị Mỹ Linh Huỳnh Ngọc Hoàng Oanh Võ Thị Mỹ Duyên Phan Nguyễn Uyên Vy Pham Thị Thanh Thịnh Nguyễn Hoài Anh Cà Thị Phương Nguyễn Ngọc Bích Lê Thị Cẩm Ly Lưu Thùy Trang Nguyễn Thị Kiều Dung Lê Võ Kiều Linh